Kontrola povrchu optického disku

Systém strojového vidění kontroluje povrch optického disku.

Detailní zpracování barev extrahuje data podle úrovně odstínu, nasycení a jasu. To umožňuje detekovat barvy, které se liší od cílového pozadí, aniž by bylo třeba upravovat nastavení podle zabarvení plastu. Díky funkci ignorování intenzity lze navíc z kritérií zpracování odstranit informace o jasu a dále tak stabilizovat obraz v případě, že dochází k různým variacím osvětlení.

Výhoda

Dříve se skvrny detekovaly pomocí funkce extrakce barev, ale různá zabarvení plastu velmi ztěžovala stabilní kontrolu. Detailní zpracování barev řady XG spolu s detekcí skvrn umožňuje stabilně zjišťovat vady, aniž by bylo třeba upravovat nastavení, a to ani u plastových kotoučů, jejichž zabarvení se liší.

Přizpůsobitelný kamerový systém