Detekce deformovaných pružin

Systém strojového vidění rozpozná deformované pružiny.

Nástroj pro hledání vad na profilu používá referenční model téměř na každý tvar dílu a nalezené hrany porovnává s původními referenčními body. Ke zjištění variací nebo úhlů už nejsou třeba žádné další výpočty

Výhoda

Použití konvenčních nástrojů pro hranu k detekci deformovaných pružin bylo při změně úhlu pružiny nestabilní. Díky nástroji pro zjišťování vad na profilu umožňuje řada XG stabilně detekovat i drobné deformace na vnější hraně vůči modelovým křivkám.

Přizpůsobitelný kamerový systém