Zjišťování vad/otlaků na kovaných výrobcích

Systém strojového vidění zjišťuje otlaky na kovaných výrobcích.

Pomocí filtru pro rozmazání a filtru korekce stínování v reálném čase řada XG zruší jemné gradace na pozadí a izoluje tak změny kontrastu. Tím, že se rozmazáním spojí normální kontury povrchu dohromady a poté se odstraní variace způsobené nepravidelným osvětlením, lze izolovat pouze vady a otlaky.

Výhoda

Ke zjišťování otlaků se používal nástroj pro hledání skvrn a filtr odečtení snímků, odlišnosti v kontuře povrchu však způsobovaly, že tyto kontroly nebyly zcela spolehlivé. Řada XG umožňuje stabilně zjišťovat otlaky kombinací filtru korekce stínování v reálném čase a filtru pro rozmazání.

Přizpůsobitelný kamerový systém