Počítání balení léčiv

Systém strojového vidění počítá balení léčiv

Filtr pro rozmazání osvětlené hrany rozptýlí, takže vypadají větší a lze je přesněji detekovat. Filtr korekce stínování v reálném čase eliminuje rušení na pozadí i odlišnosti v osvětlení, což dále zvyšuje stabilitu. Proto je možné balení přesně počítat.

Výhoda

Systém strojového vidění se k počítání používal již dříve, ale mezi baleními a pozadím nebyl dostatečný kontrast, takže docházelo k nesprávným součtům. Řada XG-7000 umožňuje stabilně zjišťovat okraje každého balíku pomocí filtru korekce stínování v reálném čase a filtru pro rozmazání.

Přizpůsobitelný kamerový systém