Kontrola skvrn u netkaných textilií

Systém strojového vidění kontroluje vady netkaných výrobků.

Detailní zpracování barev řady XG-7000 kontroluje v dané oblasti změny v odstínu, nasycení a jasu. Další zpracování není třeba a jelikož tento nástroj obraz zpracovává automaticky, programování je minimální.

Výhoda

Ke stabilní detekci bylo třeba provádět extrakci barev, ale k extrakci podkladové textilie byly zapotřebí další filtry. Řada XG-7000 umožňuje pomocí nástroje pro hledání skvrn s funkcí detailního zpracování barev snadno a stabilně detekovat pouze změny barev, ke kterým došlo v oblasti kontroly.

Přizpůsobitelný kamerový systém