Kontrola odštěpků zachycených na pístech

Detekce odštěpků v drážkách pístů

Při zjišťování odštěpků v drážkách využívá systém strojového vidění podsvícení.

Výhoda

Díly se dříve kontrolovaly vizuálně, takže výsledky se lišily podle pracovníka, který kontrolu prováděl. Zařízení se strojovým viděním umožňuje provádět kvantitativní kontrolu všech dílů, aniž by mu unikla vada větší než 0,5 mm.

Přizpůsobitelný kamerový systém