Kontrola povrchové úpravy těsnění tvarovaných na místě (FIPG)

Zjišťování trhlin u povrchově nanesených materiálů u široké škály dílů, například u motorů nebo převodovek.

Nástroj pro kontrolu šířky profilu řady XG-7000 dokáže průběžně měřit tloušťku naneseného materiálu na různých místech.

Výhoda

Dříve používaný způsob vizuální kontroly dokázal odhalit patrné trhliny v nanášeném materiálu, nikoli však jeho tenkou nebo silnou vrstvu. Vybavení se strojovým viděním dokáže v určitých místech průběžně kontrolovat tloušťku, což umožňuje vysoce přesnou automatickou kontrolu a průběžné shromažďování dat. Řada XG obsahuje funkci, která ukládá historické snímky a usnadňuje následnou kontrolu problematických oblastí.

Přizpůsobitelný kamerový systém