Kontrola defektů na povrchu vačkové hřídele

Kontrola defektů na povrchu otáčející se vačkové hřídele

Při kontrole vaček se oblast bodu zrcadlového odrazu mění spolu s otáčením hřídele. Řada XG podporuje složité tvary tak, že ze serva otočného hřídele odešle do paměti zařízení se strojovým viděním informace o úhlu natočení. Tímto způsobem lze díly kontrolovat v určité oblasti, která se mění podle určitých podmínek.

Výhoda

Povrchové defekty se dříve kontrolovaly vizuálně tak, že se prohlédla každá část zvlášť. Tímto způsobem však byly některé vady přehlédnuty a cena takové kontroly byla vysoká. Zařízení se strojovým viděním spolehlivě kontroluje všechny díly a náklady na jeho provoz jsou nižší.

Přizpůsobitelný kamerový systém