Identifikace nesprávných přezek bezpečnostních pásů

Identifikace nesprávného typu přezek bezpečnostních pásů pomocí měření drobných tvarových odlišností.

Ke zjišťování nesprávných typů přezek bezpečnostních pásů a rozdílů mezi levou a pravou přezkou se používaly různé metody. Jak je patrné z níže uvedeného příkladu, řada XG měří rozměry, podle nichž přezky spolehlivě identifikuje, i když se jejich tvar jen mírně liší.

Výhoda

Nesprávný typ přezek bezpečnostních pásů se dříve zjišťoval vizuálně. Vzhledem k mimořádně vysoké denní produkci byly tyto kontroly značně časově náročné a občas docházelo k chybám. Použití strojového vidění umožňuje automatickou kontrolu všech součástí a eliminuje chyby.

Přizpůsobitelný kamerový systém