Detekce nesprávných ozubených kol

Identifikace ozubených kol nesprávného typu podle průměru nebo počtu zubů.

Přístroje řady XG používají normalizované korelační vyhledávání vzoru, což umožňuje stabilní detekci i v případě různého jasu a odchylek v zabarvení a pozadí obrobků.

Výhoda

Ozubená kola nesprávného typu se dříve kontrolovala až při sestavování. Stávalo se, že bylo nesprávné kolo objeveno až po namontování, což snižovalo výnosy. Zařízení řady XG kontroluje vadná ozubená kola na plně automatických linkách ještě před namontováním, takže při sestavování již nedochází k chybám.

Přizpůsobitelný kamerový systém