Kontrola svazku vodičů pro vinutí motoru a závad v pájení

Pomocí systému strojového vidění lze detekovat vadné svazky vodičů pro vinutí a pájení.

Extrakce barev HSB umožňuje přesně zjišťovat jemné barevné rozdíly. Úprava hodnoty minimální sytosti (S ve zkratce HSB) umožňuje stabilní detekci při různém osvětlení i v případě, že dochází k odleskům na blýskavých dílech.

Výhoda

Svazky vodičů pro vinutí motoru a chyby pájení se dříve kontrolovaly pomocí přístrojů se strojovým viděním vybavených černobílými kamerami. Zjišťování rozdílů mezi vodiči, svorkovnicí a pájením bylo obtížné a nestabilní. Barevné kamery řady XG zajišťují stabilní detekci.

Přizpůsobitelný kamerový systém