Detekce polohy svarových housenek

Detekce polohy svarových housenek před ohýbáním.

Zařízení se strojovým viděním umožňuje kontrolovat velké plochy. Nástroj pro detekci skvrn a detailní zpracování barev lze použít k detekci svarových housenek podle stupně změny barvy. Tato funkce umožňuje systému zvládat různé variace, aniž by bylo nutné upravovat citlivost podle jednotlivých šarží.

Výhoda

K detekci polohy svarových housenek se dříve používaly senzory s optickými vlákny. Při této metodě však docházelo k chybám, když skvrny nebo nerovnosti povrchu u různých skupin byly nesprávně identifikovány jako svarové housenky. Zařízení se strojovým viděním zajišťuje, že nedojde k přehlédnutí chyb, které by způsobily provozní závady a vypnutí linky.

Přizpůsobitelný kamerový systém