Optické rozpoznávání znaků (OCR) na přezce bezpečnostního pásu

Přístroj se strojovým viděním rozpoznává znaky vyražené na přezkách bezpečnostních pásů.

Jednou z největších překážek v oblasti kontroly OCR je volba správného osvětlení, které by zvýraznilo vytištěné znaky. Společnost KEYENCE dodává osvětlení a objektivy, které zákazníkům poskytují kompletní řešení. Původní funkce OCR společnosti KEYENCE také dokáže provádět stabilní kontrolu i při různé hustotě tisku, rozdílné velikosti znaků či u nakloněných znaků.

Výhoda

Dříve se tisk na přezkách bezpečnostních pásů kontroloval vizuálně, takže občas docházelo k jejich nesprávné identifikaci a použití nesprávného typu. Protože automobilové bezpečnostní pásy patří ke stěžejním zabezpečovacím prvkům, nemělo by k instalaci nesprávné přezky nikdy dojít. Pokud za tímto účelem použijete vybavení se strojovým viděním, budete moci spolehlivě kontrolovat všechny komponenty a zabráníte tomu, že by se do výroby dostaly nesprávné díly.

Přizpůsobitelný kamerový systém