Konfokális mikroszkóp

A konfokális mikroszkópok funkcióit és működését tekintve számos tényezőt kell figyelembe venni.

Mit nevezünk konfokális mikroszkópnak?

A konfokális mikroszkópok fényfelvevő eleme előtt egy tűlyuk található, ami blokkolja a környezeti és a fókuszon kívüli fényt. Lehetővé teszi a mikroszkópnak, hogy azt a pozíciót tekintse valódi magasságnak, ahonnan legintenzívebben tükröződött vissza a fény. A következő fejezet bemutatja a KEYENCE 3D lézeres, konfokális pásztázó mikroszkóp érzékelési folyamatának egyes lépéseit.

KEYENCE 3D lézeres pásztázó mikroszkóp VK-X3000

Hogyan működik a konfokális mikroszkóp?

A következő fejezet bemutatja a konfokális működési elvet négy lépésben.

1. Fényátbocsátás

A
Fényforrás
B
Objektívlencse
C
Céltárgy

A konfokális mikroszkópok az objektívlencsén keresztül bocsátják át a fényt a céltárgyra. A fényt az objektívlencse fókuszálja a céltárgy kívánt vizsgálandó területének fókuszpontjában.

2. Visszaverődő fény

A
Tűlyuk
B
Féltükör
C
Fényfelvevő elem

A fókuszpontban elhelyezett céltárgy visszatükrözi az optikai rendszeren keresztül a fényt egy féltükörre, amely azt a fényfelvevő elemre irányítja.

3. A visszavert fény keresztülhalad a lyukon

A
Koncentrált lézerfény
B
Féltükör

A fényfelvevő elem előtt egy tűlyuk található, ami blokkolja a mintáról visszavert fókuszon kívüli fényt.

4. Fókuszálás

A
Fókuszálva
B
Fókuszon kívül

Csak a tűlyukon keresztülhaladó fény fókuszált; a konfokális mikroszkópból érkező többi fényt a maszkolási terület elnyeli. Ha a céltárgy nem a fókuszpontban van, a fény a tűlyuktól eltoltan fókuszálódik egy pontban, és a konfokális mikroszkópból érkező fénysugár kiszélesedik, így a fény már nem magán a tűlyukon lesz fókuszban. Ez azt jelenti, hogy a fényfelvevő elemet érő fény mennyisége csökken. A konfokális mikroszkóp a fényfelvevő elemre érkező visszavert fény intenzitása alapján észleli, hogy a céltárgy a fókuszban van-e. Ennek eredményeként a fény csak a céltárgy fókuszban lévő területéről jut el a fényfelvevő elemhez, és minden más területről blokkolva lesz.

A KEYENCE 3D lézeres pásztázó mikroszkóp a konfokális elvet alkalmazza egy lézeres pontleolvasóval együtt, hogy gyors, pontos és automatikus vizsgálatokat lehessen egyetlen kattintással végezni.

TARTALOM