Numerikus apertúra (N.A.)

A numerikus apertúra vagy N.A. értéke egy lencse felbontóképességét jelzi, és az alábbi képlet definiálja.

n: a vizsgált közeg törésmutatója [pl. n(levegő) = 1]
θ: az optikai tengely és a lencse effektív átmérőjének legkülső részén áthatoló fény szöge

N.A. = n * sin θ

Bár az N.A. egy lencse felbontását határozza meg, a diffrakció is szerepet játszik benne, hogy milyen lesz a felbontás. A diffrakció jelensége a fényterjedés hullámtermészetéből adódik. E tulajdonság miatt még a legnagyobb felbontású lencsék sem képesek a fényt egyetlen pontra koncentrálni, ami miatt a fókuszpont inkább egy korong lesz. A legkisebb méretű fénykorongot Airy-korongnak nevezzük, melynek a sugarát az alábbi képlettel fejezzük ki.

λ: fény hullámhossza
N.A.: numerikus apertúra
0,61: állandó

r = 0,61 * λ/N.A.

Ez a képlet adja meg a felbontás értékét. A képlet szerint minél nagyobb a numerikus apertúra (N.A.), annál kisebb az Airy-korong sugara. Ezért ha egy lencsének nagyobb az N.A. értéke, az kisebb jellemzőket is meg tud jeleníteni, ami élesebb képet eredményez.

A numerikus apertúra definíciója
A
Képoldal N.A. = N * sin θ´
B
Tárgyoldal N.A. = N * sin θ
C
Effektív átmérő

TARTALOM