CV-X oktatóvideók

CV-X oktatóvideók

Ellenőrzési eszközök

 • Automatikusan tanítható ellenőrzés

  Legalább 30 megfelelő alkatrész megtanításával automatikusan beállítható az ellenőrzés

 • Fekete-fehér terület

  Jelenlét/hiány ellenőrzése a fekete vagy a fehér pixelek száma és a küszöbérték alapján

 • Színkomponens

  Színek megfelelőségének ellenőrzése RGB vagy HSB szerint

 • Színspecifikus területek

  Jelenlét/hiány ellenőrzése pixelek száma alapján, a színek/árnyalatok fekete vagy fehér színhez rendelésével

 • Árnyalatminta

  Meghatározhat egy mintát, amellyel más eszközök helyzetét igazíthatja mozgó alkatrészekhez, vagy meglétet ellenőrizhet.

 • PatternTrax/Körvonalminta eszköz

  Meghatározhat egy mintát, amely körvonalainak segítségével más eszközök helyzetét igazíthatja mozgó alkatrészekhez, vagy meglétet ellenőrizhet.

 • Teljes hiba & Egyedi hiba

  Stabil ellenőrzés a hibák, foltok és karcolások azonosításához, valamint meglét ellenőrzéséhez és számláláshoz

 • Karakterizálás / kontraszt háttérrel eszköz

  Az átlagos háttérnél világosabb vagy sötétebb pixelcsoportok azonosítása és számlálása.

 • Folt/csoport eszköz

  Több elem számlálása, szelektálása vagy helyzetének megtalálása.

 • Élkeresés folyamata és közös beállítások

  Az élkeresés módja, valamint az összes élkereső módszer közös beállításai

 • Élpozíció eszköz

  Élek pozíciójának meghatározása referenciaként való felhasználáshoz vagy mérésekhez

 • Élkeresés ív mentén

  Körív vagy gyűrű alakú régióval, egy ív mentén haladva radiális él helyzetének és szögének meghatározása

 • Dőlésszög / Él szöge

  Szög keresés él detektálással két különböző felületen

 • Éltávolság eszköz

  Két él azonosítása, majd egymástól való távolságuk meghatározása

 • Él kiosztás eszköz

  Élek alkotta sávok középvonala közötti távolság, vagy a sávok közötti hézagok távolsága

 • Profil eszközök áttekintése és közös beállítások

  Pozíciók meghatározása felületek profilja mentén élfelismerő eszközökkel, az eszközök közös beállításai

 • Profil pozíció eszköz

  Felület elemzése kör, ív vagy gyűrű mentén a minimális/maximális pozíció azonosításához vagy adott pont meghatározásához

 • Profil szélesség eszköz

  Szélesség mérése az alkatrész egésze mentén, vagy az alkatrész átmérőjének meghatározása a teljes kerület mentén

 • Profil hiba eszköz

  Hibák keresése vonal, kör, ovális, komplex forma vagy bármilyen ív élei mentén.

 • 1D-s és 2D-s kódolvasó eszközök

  Egy- és kétdimenziós kódok észlelése, valamint a leolvasott szöveg opcionális továbbítása és döntések meghozatala a beépített naptár alapján

 • OCR/Karakterek eszköz

  Karakterinformációk kinyerése az ellenőrzött régióból, szövegek azonosítása

 • Méretek és geometria

  Méretek mérése egyszerűen a megfelelő pontok, vonalak vagy formák kiválasztásával

 • Árnyalat

  Szürkeárnyalatos értékek átlagának vagy tartományának meghatározása jelenlét azonosításához vagy a fényerő referenciájának megállapításához

 • Pozíciókövetés

  Állítsa be az eszköz vizsgálati területeit úgy, hogy figyelembe vegye az alkatrészek változó elhelyezkedését.