Zoekgeschiedenis
  Reeks ( resultaten)
   Modellen ( resultaten)
    Zoekterm

     Confocale 3D-laserscanmicroscoop

     VK-X Reeks

     Breed veld-metingen

     Koppel gemakkelijk high-speed beelden aan elkaar, en voer breed veld-metingen uit met WIDE-scan

     Probleem 1

     Een beperkt zichtveld leidt er toe dat de gebruiker het doel niet als geheel begrijpt en het meetgebied beperkt.

     Probleem 1

     Hoge snelheid, hoge nauwkeurigheid BREDE scan-oplossing

     Gebruik de BREDE scan-modus om de volledige structuur van een doel te begrijpen.

     Een sterk vergroot beeld laat de gebruiker toe metingen te doen met grote nauwkeurigheid. Met toenemende vergroting echter, neemt het zichtveld af, waardoor het moeilijk wordt te begrijpen waar u kijkt of naar wat u kijkt. BREDE scan laat de gebruikers toe snel en gemakkelijk een breder blikveld samen te stellen door meerdere beelden aan elkaar te koppelen.

     Probleem 2

     Het meten van één enkel gebied leidt tot incorrecte gegevens, als ze worden toegepast op het volledige doel.

     Probleem 2

     Hoge snelheid, hoge nauwkeurigheid BREDE scan-oplossing

     Meervoudige gebieden kunnen worden gemeten en gemiddeld met BREDE scan.

     Als er maar een beperkt aantal gebieden wordt gemeten, kunnen de numerieke waarden verschillen, naargelang de locaties die gemeten worden. BREDE-scan biedt een breed veld, een hoge resolutie 3D-beeld en laat de gebruiker toe het gemiddelde te zoeken van de gegevens, verzameld over een veel groter sample-gebied.

     Meer reeksen in 3D meetsysteem

     Types in Afmetingensysteem

     Afmetingensysteem