Mikroskop cyfrowy

Seria VHX-900

Obiektyw boroskopowy VH-B100

Dane techniczne

modelul

VH-B100

Typ

Obiektyw boroskopu

Przystawka do regulacji ostrości obiektywu boroskopu

VH-BA

Średnica zewnętrzna

Z samym obiektywem boroskopu/z zamontowaną rurką ochronną

ø10,0 mm *1

Z zamontowaną rurką widoku bocznego

ø10,5 mm *2

Kierunek patrzenia

W przypadku zamontowania samego obiektywu boroskopu/z rurką ochronną

0° (widok bezpośredni)

Z zamontowaną rurką widoku bocznego

90° (widok boczny)

Rzeczywista długość

276 mm

Kąt widzenia

35°

Maksymalne powiększenie obserwacyjne

135x*3

Minimalny zakres widzenia

2,2 mm *4

Odległość robocza

5 mm lub więcej

Odporność na warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

Od 0 do +40°C

*1 Wartość w nawiasie jest wtedy, gdy zainstalowana jest rurka ochronna.
*2 Wartość jest wtedy, gdy zainstalowana jest rurka boczna.
*3 Powiększenie w środkowej części 15-calowego monitora.
*4 Kąt widzenia poziomego

Inne modele