Ostatnie wyszukiwania
  Seria ( wyników)
   Modele ( wyników)
    Słowa kluczowe
     1. Strona główna
     2. Produkty
     3. Mikroskopy
     4. Mikroskopy wysokiej prędkości
     5. Mikroskop o dużej prędkości
     6. Funkcje

     Mikroskop o dużej prędkości

     Seria VW-9000

     Zapytanie o cenę

     Zaawansowana obserwacja w powiększeniu

     System mikroskopu hybrydowego łączy szybką kamerę z możliwościami mikroskopu cyfrowego

     Duża głębia ostrości umożliwiająca żywą i ostrą obserwację 3D

     Szybka i naturalna obserwacja

     Seria VW-9000 zapewnia głębię ostrości co najmniej 20 razy większą niż mikroskopy optyczne. Z tego powodu seria VW-9000 może dokładnie obserwować topografię obiektu o dużych szczytach i dolinach; obrazowanie jest zazwyczaj niemożliwe dla konwencjonalnych mikroskopów optycznych. Ponadto można znacznie zmniejszyć liczbę kroków wymaganych do obserwacji i regulacji ostrości.

     Obserwacja pod każdym kątem

     System obserwacji pod dowolnym kątem eliminuje martwe pola na obiekcie, upraszczając obserwację pod wieloma kątami

     System VW-9000 zapewnia zarówno łatwą obsługę ręczną, jak i uproszczoną obserwację na podstawie. Znacznie skraca czas potrzebny na rejestrowanie obrazu obiektu pod różnymi kątami i pozycjami poprzez wykorzystanie systemu obserwacji pod dowolnym kątem. Stosując te dwie metody obserwacji, nigdy więcej nie przegapisz żadnego szczegółu.

     Funkcja szerokiego zakresu dynamicznego

     Łatwo wizualizuj obiekty o niskim kontraście i odbijające światło

     Wysokowydajny procesor graficzny z 16-bitową rozdzielczością kolorów

     Zaawansowany, wysokowydajny procesor graficzny pozwala na rejestrowanie obrazów w 16-bitowej gradacji poprzez dane RGB z każdego piksela zamiast konwencjonalnych danych 8-bitowych. Dzięki temu profile obiektu mogą być precyzyjne w sposób, który nie jest możliwy w systemach konwencjonalnych. Ponadto uzyskane obrazy są przechowywane jako dane 16-bitowe, co pozwala na precyzyjniejszą obserwację obrazów w zależności od potrzeb.

     SZEROKI ZAKRES DYNAMICZNY

     Funkcja HDR

     Kamera rejestruje wiele kolorowych obrazów w różnych jasnościach przy jednoczesnej automatycznej zmianie szybkości migawki, a następnie tworzy obraz o wysokim poziomie gradacji. Rozszerza się zakres uzyskiwanej jasności, co skutkuje precyzyjnym odwzorowaniem obiektów z odblaskiem oraz renderowaniem szczegółowych obrazów obszarów o niskiej gradacji kolorów.

     Łatwa obsługa przez każdego użytkownika

     Automatyczna regulacja ostrości i impulsowa regulacja ostrości

     Możliwość automatycznej regulacji ostrości (autofokus) w przypadku stosowania zmotoryzowanego stojaka pod dowolnym kątem (VHX-S50). Oddzielne pokrętło (impulsowa regulacja ostrości) zapewnia również możliwość precyzyjnej regulacji ostrości.

     Szybka funkcja wyświetlania 3D

     W połączeniu ze zmotoryzowanym stolikiem osi Z automatyczna kompozycja głębi i wyświetlanie 3D są możliwe po naciśnięciu przycisku na konsoli. Oprócz skrócenia czasu obserwacji eliminuje to również błąd człowieka w konstrukcji obrazu 3D.

     Funkcja pomiaru wysokości 3D

     Zapewnia skalę i mapę wysokości/koloru na obrazach 3D. Skala kolorów pozwala użytkownikom na łatwe wizualizowanie różnych wysokości na powierzchni o różnej topografii.

     Pomiar w czasie rzeczywistym

     Dostępnych jest kilka narzędzi pomiarowych, które dostarczają dane ilościowe dla każdego dwuwymiarowego obrazu wykonanego przy użyciu szybkiego mikroskopu VW. Pomiarów można łatwo dokonać przez kliknięcie odpowiednich punktów na obrazie lub automatyczne wyodrębnienie obszarów zainteresowania.

     ODLEGŁOŚĆ

     Odległość pomiędzy dwoma punktami na ekranie można zmierzyć poprzez określenie punktów za pomocą kursora.

     PROMIEŃ

     Promień okręgu można zmierzyć, określając trzy punkty na okręgu.

     ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA

     Określ trzy punkty na obwodzie dwóch oddzielnych okręgów, aby znaleźć współrzędne środka okręgu. Odległość pomiędzy środkami dwóch okręgów można zmierzyć przez określenie kolejno dwóch okręgów.

     ODLEGŁOŚĆ X-Y

     Odległości wzdłużne (w kierunku osi X), poprzeczne (w kierunku osi Y) i ukośne (w kierunku osi D) prostokąta utworzonego przez cztery osie współrzędnych (dwie w kierunku osi X i dwie w kierunku osi Y) mogą być mierzone jednocześnie.

     POMIAR OBSZARU/ZLICZANIA/AUTOMATYCZNY

     Obiekt pomiarowy może być automatycznie wyodrębniony poprzez rozróżnienie jasności i kolorów na obrazie. Obszar i długość obwodu są mierzone. Liczba wyodrębnionych obszarów może być również liczona automatycznie.

     DŁUGOŚĆ LINII PROSTOPADŁEJ

     Można zmierzyć najkrótszą odległość (prostopadła linia) pomiędzy linią wyznaczoną przez dwa punkty a innym dowolnym punktem.

     ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RÓWNOLEGŁYMI LINIAMI

     Najkrótszą odległość między dwiema równoległymi liniami można zmierzyć, określając dwa punkty tworzące linię i inną linię równoległą do pierwszej linii.

     KĄT

     Można zmierzyć kąt wyznaczony przez trzy wybrane punkty na ekranie.

     NAKŁADANE SKALE

     Pasek, siatka, krzyż i inne różne kształty mogą być wyświetlane jako skala. Mogą one być wygodnie wykorzystywane jako skala odniesienia do uproszczonych pomiarów lub do drukowania obrazów.

     Funkcja automatycznego rozpoznawania typu obiektywu/powiększenia

     Rozpoznaje aktualny obiektyw i używane powiększenie. Eliminuje to potrzebę kalibracji przy zmianie powiększenia.

     Powrót na górę strony

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Siedziba główna:
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia
     Tel: +48 (0) 71 36861 60
     E-mail: info@keyence.eu
     Oferty pracy: Strona z ofertami pracy w KEYENCE

     Mikroskopy