Czujnik laserowy z funkcją śledzenia pozycji detalu

Seria IX

Katalogi Pobierz katalog

Czujnik laserowy z funkcją śledzenia pozycji detalu Seria IX

Nowość

Kontrola na podstawie wysokości na całym obszarze

  • Rozpoznawanie obrazu z kamery do określania miejsc pomiaru
  • Laserowa kontrola wysokości w określonych miejscach

Pobierz katalog

Seria IX - Czujnik laserowy z funkcją śledzenia pozycji detalu

Obrazowe czujniki laserowe serii IX mogą mierzyć wysokość w dowolnym miejscu pola widzenia. Rozpoznawanie obrazu na podstawie kamery umożliwia laserowi wykrywanie wysokości punktu docelowego nawet wtedy, gdy elementy obrabiane nie są idealnie wyrównane na linii produkcyjnej. Wysokość miejsca, w którym laser trafia w cel, będzie się różnić, jeśli cel jest przechylony lub jeśli sam cel jest inny, ale seria IX może zidentyfikować różnicę wysokości względem punktu odniesienia. Na przykład, na linii montażu części, pojedyncza jednostka serii IX może nie tylko sprawdzać obecność części, ale także przeprowadzać kontrole osadzenia i inne kontrole oparte na wysokości. Dzięki zdolności do wykrywania różnic wysokości, seria IX jest również wolna od fałszywych detekcji i błędów w obecności odblasków od błyszczących powierzchni części metalowych lub gdy punkt docelowy detekcji ma ten sam kolor co tło, oferując stabilne automatyczne rozróżnianie w linii produkcyjnej.

Zastosowania

  • Śruby

  • Piny złącza

  • Wykrywanie nieprawidłowego naniesienia kleju

  • Kontrola wałów korbowych

Funkcje

Niestabilna detekcja przy użyciu konwencjonalnych czujników obrazu, ale stabilna detekcja przy użyciu IX-H

Konwencjonalne czujniki obrazu

Próbki o niskim kontraście utrudniają wykrywanie

W przypadku próbek o podobnym kolorze i materiale różnica między światłem a cieniem nie jest tak wyraźna, co może prowadzić do niestabilnego wykrywania.

IX-H

Kontrast próbki nie ma znaczenia

Wykrywanie na podstawie wysokości zapewnia stabilne wyniki nawet przy niskim kontraście między próbką a tłem.

Niestabilna detekcja przy użyciu konwencjonalnych czujników laserowych, ale stabilna detekcja przy użyciu IX-H

Konwencjonalne czujniki laserowe

Zmienność położenia i orientacji powoduje nieprawidłowe wykrywanie

Zmiany położenia i orientacji próbki mogą spowodować zmianę miejsca, w którym laser trafia w próbkę, co skutkuje nieprawidłowym wykrywaniem.

IX-H

Narzędzie dostosowania pozycji śledzi błędnie ustawione próbki

Kamera podąża za położeniem, orientacją i rozmieszczeniem próbki, umożliwiając identyfikację lokalizacji każdej próbki.