Typ z oddzielnym wzmacniaczem, jednostka pomocnicza wzmacniacza z kablem, NPN LR-XN12N

LR-XN12N - Typ z oddzielnym wzmacniaczem, jednostka pomocnicza wzmacniacza z kablem, NPN

  • CE Marking
  • CSA

Dane techniczne

modelul

LR-XN12N

Typ

Wyjście NPN

Kabel/złącze

Kabel

Jednostka główna/jednostki pomocnicze

Jednostka pomocnicza

Liczba wyjść kontrolnych

2

Liczba wejść zewnętrznych

1

Czas odpowiedzi

Do wyboru 500 μs*1/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

Funkcja

Wyjście czasowe

WYŁ./opóźnione wył./opóźnione wł./jeden cykl/opóźnione wł.–wył./opóźnione wł.— jeden cykl

Wejście/wyjście

Wyjście kontrolne

Otwarty kolektor, 30 V DC lub mniej, zwierny/rozwierny
W przypadku stosowania jako jednostka pojedyncza: 100 mA lub mniej dla 1 wyjścia; 100 mA lub mniej dla 2 wyjść; w przypadku rozbudowy o wiele modułów: 50 mA lub mniej dla 1 wyjścia
Napięcie szczątkowe NPN: 1,4 V lub mniej (prąd wyjściowy: 10 mA lub mniej)/2 V lub mniej (prąd wyjściowy: 10 do 100 mA)

Wejście zewnętrzne

Ustawiane zewnętrznie/Laser WYŁ./przesunięcie punktu zerowego/wstrzymanie resetu/Alarm żyroskopu RST do wyboru
Prąd zwarciowy - NPN: 1 mA lub mniej
Czas doprowadzania: 3 ms lub więcej WŁ., 20 ms lub więcej WYŁ. (25 ms lub więcej WŁ., 25 ms lub więcej WYŁ. tylko w przypadku wybrania ustawienia zewn.)

Jednostka pomocnicza

Możliwe jest podłączenie maks. 8 jednostek pomocniczych (w tym jednostka główna, łącznie 9 jednostek podłączonych).
Jednak w przypadku zastosowania urządzenia LR-XN10 do rozbudowy o serię NU możliwe jest rozszerzenie do 16 jednostek pomocniczych.

Obwód zabezpieczający

Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania, zabezpieczenie przed przetężeniem,
zabezpieczenie przed przepięciem na wyjściu, zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem wyjść

Liczba urządzeń do zapobiegania interferencji

WYŁ./4 jednostki/8 jednostek do wyboru*2

Zasilanie

Napięcie zasilania

Od 16 do 30 V DC*3 (w tym tętnienie 10% (P-P) lub mniej), klasa 2

Pobór mocy

Podczas normalnej pracy: 1060 mW (44 mA lub mniej przy 24 V, 61 mA lub mniej przy 16 V), ECO WŁ./WSZYSTKIE: 895 mW (37 mA lub mniej przy 24 V, 50 mA lub mniej przy 16 V) (bez prądu obciążenia)

Odporność na warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

od −20 do 55°C (bez zamarzania)*4

Wilgotność względna

Od 35 do 85% RH (brak kondensacji)

Odporność na drgania

Od 10 do 500 Hz; widmowa gęstość mocy: 0,816 G2/Hz; kierunki X, Y i Z.

Odporność na wstrząsy

500 m/s2 (50 G); 3 razy dla każdej z osi X, Y i Z

Materiał obudowy

Jednostka główna i pokrywa: Poliwęglan

Akcesoria

Instrukcja obsługi

Masa

Około 70 g

*1 W przypadku wybrania opcji 500 μs (limited) (ograniczona) występują następujące ograniczenia.
• Można wykonać tylko 2-point calibration (kalibrację dwupunktową).
• Detection area mask (maska obszaru wykrywania) jest ustawiana podczas kalibracji. (Ręczne ustawianie obszaru maski nie jest obsługiwane).
• Output 2 (Wyjście 2) jest ograniczone do wyjścia alarmowego, np. gyro (żyroskopu), i nie może być używane jako standard/area (standardowe/obszarowe).
• Funkcja zapobiegania interferencji nie jest obsługiwana.
*2 Wybranie czterech lub ośmiu modułów zapobiegania zakłóceniom powoduje zmianę czasu odpowiedzi w następujący sposób: Wybrano 4 jednostki: do wyboru 6 ms/18 ms/60 ms/1,2 s; wybrano 8 jednostek: do wyboru 12 ms/36 ms/120 ms/2,4 s.
*3 Przy rozszerzaniu systemu do 4 lub większej liczby jednostek pomocniczych należy stosować napięcie zasilania 20 V lub wyższe.
*4 Gdy system jest rozbudowywany o 1 lub 2 jednostki: -20 do +55°C, o 3 do 10 jednostek: -20 do +50°C, o 11 do 16 jednostek: -20 do +45°C

Inne modele