Czujnik laserowy z funkcją śledzenia pozycji detalu

Seria IX

Katalogi Pobierz katalog

Wzmacniacz czujnika, jednostka główna IX-H2000

IX-H2000 - Wzmacniacz czujnika, jednostka główna

  • CE Marking
  • CSA

Dane techniczne

modelul

IX-H2000

Jednostka główna / jednostka pomocnicza

Jednostka główna

Wyświetlacz

Min. jednostka wyświetlacza

Oś Z

10 μm *1

Oś X

50 μm *1

Zakres wyświetlania

Oś Z

±999,99 do ±999 mm (z 4 krokami do wyboru) *1

Oś X

±999,95 do ±999 mm (z 4 krokami do wyboru) *1

Narzędzia

Tryb skanowania

Wysokość, Stopień, Średnia wysokość, Wysokość sworznia, MAKS./MIN., Wysokość obszaru, Różnica kontrastu, Szerokość, Obliczanie stopnia, Obliczanie grubości, Dostosowanie pozycji,
Regulacja 1-osiowa, Regulacja 2-osiowa (Maks. liczba ustawień), Ocena: 16 narzędzi, Dostosowanie pozycji: 1 narzędzie *2

Tryb liniowy

Wysokość (Śr./Maks./Min.), Stopień (Śr./Maks./Min.), Położenie krawędzi, Szerokość/średnica, Obliczanie stopnia/szerokości, Obliczanie grubości,
Dostosowanie pozycji, Ustawienie nachylenia (Maks. liczba ustawień), Ocena: 16 narzędzi *3, Dostosowanie pozycji: 1 narzędzie, Ustawienie nachylenia: 1 narzędzie *2

Inne funkcje

Ogólne

Zero/przesunięcie poprzeczne, Regulacja progu roboczego, Kalibracja 2-punktowa, Kierunek pomiaru, Korekcja położenia, Pomiar NG, Rejestracja zerowa/przesunięcia poprzecznego, Tryb przechwytywania (HDR),
Dodanie informacji o dacie/czasie do czujnika, Przełączanie N.O./N.C., Monitor I/O, Automatyczne dostosowanie jasności, Oświetlenie (WŁ./WYŁ.), Warunki oceny całościowej, Przełączanie NPN/PNP,
Jednoczesne wejście jednostki głównej/jednostki pomocniczej, Zapobieganie zakłóceniom światła, Bezpieczeństwo

Tryb skanowania

Zakres pracy, Pozycja pomiarowa (mała/standardowa/duża), Tryb pracy, Eliminacja szumów pomiarowych, Tryb obrazowania (wysokie wzmocnienie), Korekcja nachylenia (stała lub korekcja w czasie rzeczywistym),
Usuwanie blasku, Wejście wyzwalania (wewnętrzne/zewnętrzne), Częstotliwość wyzwalania, Opóźnienie wyzwalania, Błąd wyzwalania, Histogram monochromatyczny, Histogram wysokości obszaru,
Stały obszar referencyjny, Kontur maski, Zakres obrotu, Wyświetlanie obrazu wysokości na ekranie ustawień narzędzia, Funkcja skalowania

Tryb liniowy

Średnia liczba, Dostosowanie pozycji lasera, Wejście taktujące, Korekcja nachylenia głowicy (tylko stała), Usuwanie światła otoczenia do pomiaru,
Funkcja zatrzymania, Ustawianie alarmu, Metoda pomiaru (Śr./Maks./Min.), Regulacja czułości lasera, Filtr uśredniający, Filtr medianowy, Filtr medianowy osi X

Wejście

Wejście

Możliwość przełączania między wejściem beznapięciowym i napięciowym
Dla wejścia beznapięciowego: WŁ napięcie 2 V lub poniżej, WYŁ. prąd 0,1 mA lub poniżej, WŁ. prąd 2 mA (krótki obwód)
Dla wejścia napięciowego: maks. napięcie 26,4 V, WŁ napięcie 18 V lub powyżej, WYŁ. prąd 0,2 mA lub poniżej, WŁ prąd 2 mA (dla 24 V)

Liczba wejść

8 (od IN1 do IN8)

Funkcja

IN1: Wywołanie zewnętrzne ↑↓ /Wejście taktujące, IN2 do IN8: Włączane poprzez przypisanie funkcji opcjonalnych
Funkcje możliwe do przypisania: Przełączanie programów, Zatrzymanie emisji lasera, Zero/przesunięcie poprzeczne (partia), Reset (tylko błąd), Reset (tylko wartość oceniana), Reset (wartość oceniana i błąd)

Wyjście

Moc wyjściowa

Wyjście otwartego kolektora; przełączanie NPN/PNP, przełączanie N.O./N.C
Dla wyjścia NPN z otwartym kolektorem: maksymalne napięcie 26,4 V, 50 mA (20 mA przy podłączeniu do jednostki pomocniczej), napięcie szczątkowe 1,5 V lub mniejsze
Dla wyjścia PNP z otwartym kolektorem: maksymalne napięcie 26,4 V, 50 mA (20 mA przy podłączeniu do jednostki pomocniczej), napięcie szczątkowe 2 V lub mniejsze

Liczba wyjść

10 (od OUT1 do OUT10)

Funkcja

Włączane poprzez przypisanie funkcji opcjonalnych
Funkcje możliwe do przypisania: Łączny wynik oceny (wszystkie OK/dowolne OK/NG), Praca, Zajęty, Błąd, Wynik dostosowania pozycji, Wynik ustawienia nachylenia, Wynik operacji logicznej dla każdego narzędzia,
Wynik narzędzia obszaru monochromatycznego / obszaru wysokości (OK/NG), Wynik narzędzia wysokości / stopnia / maks. / min. / kalkulacji (OK/NG/WYS/NISK), Alarm

Analogowe wyjście napięciowe

±5 V, 1 do 5 V, 0 do 5 V, impedancja wyjściowa: 100 Ω *4

Analogowe wyjście prądowe

Od 4 do 20 mA, Maks. opór obciążenia: 350 Ω *4

Liczba programów

32

Informacje statystyczne

Tryb skanowania: Zmierzona wartość/Stopień podobieństwa (Maks., Min., Śr.), Czas przetwarzania (Ostatni, Maks., Min., Śr.), Liczba (Liczba OK/Liczba NG/Liczba wywołań)
Tryb liniowy: Zmierzona wartość/Stopień podobieństwa (Maks., Min., Śr.), Liczba (Liczba OK/Liczba NG/Liczba wywołań) *1 *5

Historia wykrywania

Zapisana historia

Tryb skanowania

50 (Funkcja klienta FTP: Włączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: Włączony)
80 (Funkcja klienta FTP: Włączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: Wyłączony)
70 (Funkcja klienta FTP: Wyłączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: Włączony)
100 (Funkcja klienta FTP: Wyłączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: Wyłączony)
*6

Tryb liniowy

400 (Funkcja klienta FTP: Włączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: —)
500 (Funkcja klienta FTP: Wyłączony/Tryb wysokiej rozdzielczości: —)
*6

Zapisane warunki

Możliwość wyboru między tylko NG a Wszystkie *6

Transmisja danych obrazu (funkcja klienta FTP)

Miejsce docelowe

Serwer FTP

Metoda

Możliwość wyboru pomiędzy bmp, jpeg i txt

Warunki

4 warunki
Do wyboru: Wszystkie, Łączny wynik oceny (OK/NG), Wynik dla każdego narzędzia (OK/(NG i ALM)) oraz Wynik operacji logicznej dla każdego narzędzia (OK/NG)

Ethernet

Standard

100BASE-TX/10BASE-T *7

Złącze

Złącze 8-stykowe RJ45 *7

Kompatybilność interfejsu

CC-Link, DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, RS-232C, Wyjście BCD, PROFINET, PROFIBUS, komunikacja nieproceduralna TCP/IP *8

Liczba możliwych do podłączenia jednostek

Jednostki główne: 1, Jednostki pomocnicze: 1, Jednostki komunikacyjne (DL): 1

Parametry znamionowe

Napięcie zasilania

24 VDC ±10% (uwzględniając tętnienie)

Pobór prądu

Maks. 1,9 A lub mniej (tylko z jednostką główną: 0,8 A lub mniej, z jednostką pomocniczą: 1,9 A lub mniej) (z wyłączeniem obciążenia wyjściowego) *9

Odporność na warunki otoczenia

Temperatura otoczenia

Od 0 do +50°C (brak zamarzania)

Wilgotność względna

Od 35 do 85% wzgl. wilg. pow. (brak kondensacji)

Materiał

Korpus: PC/złącze zasilania: PA, POM/złącze wyjścia analogowego: PA, POM/złącze I/O: PA/złącze głowicy: Cynk + powlekanie galwaniczne Ni, PA/
złącze Ethernet: cynk + powlekanie galwaniczne Ni / Tylny radiator: Aluminium / Tabliczka mocująca tylną szynę DIN jednostki głównej: POM/tabliczka znamionowa: PC

Masa

Ok. 210 g

*1 Do wyświetlania na panelu kontrolnym serii IX lub w oprogramowaniu PC.
*2 Możliwość konfiguracji dla każdego programu.
*3 Do 8 narzędzi może być używanych tylko dla narzędzia średnicy.
*4 Wybierz i zastosuj jedną z opcji: ±5 V, 1 do 5 V, 0 do 5 V lub 4 do 20 mA.
*5 W przypadku zatrzymania próbki (krawędź), ustawia się wartość zatrzymanie szczytu/dna/P-P (poziom/krawędzie).
*6 Zapisuje się w pamięci wewnętrznej wzmacniacza czujnika. Historia detekcji zapisana we wzmacniaczu czujnika może zostać skopiowana do komputera za pomocą pamięci USB podłączonej do panelu sterowania serii IX lub oprogramowania komputerowego.
*7 Do podłączenia do panelu kontrolnego serii IX lub oprogramowania komputerowego. Złącze RJ45 na jednostce głównej służy do podłączania do jednostki pomocniczej.
*8 Gdy używane jest urządzenie serii DL. Skontaktuj się z KEYENCE w celu uzyskania informacji na temat innych interfejsów.
*9 Uwzględnia jednostkę komunikacyjną serii DL.

Inne modele