Ostatnie wyszukiwania
  Seria ( wyników)
   Modele ( wyników)
    Słowa kluczowe
     1. Strona główna
     2. Zobowiązanie KEYENCE do przestrzegania dyrektywy WEEE w Holandii

     Zobowiązanie KEYENCE do przestrzegania dyrektywy WEEE w Holandii

     Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2002/96/WE) weszła w życie w całej Europie 13 sierpnia 2005 roku. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz promowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i innych form odzysku. W dalszej części dokumentu KEYENCE deklaruje swój program recyklingu w oparciu o dyrektywę WEEE.

     Szczegółowe informacje na temat dyrektywy WEEE można znaleźć pod poniższym łączem:
     Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Komisja Europejska)

     W ramach tej dyrektywy produkty KEYENCE są sklasyfikowane jako produkty B2B i są oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol przekreślonego koła pojawia się na wszystkich produktach, które muszą być poddane recyklingowi.

     Jeśli na zakupionym u nas produkcie jest symbol przekreślonego koła, należy zwrócić uwagę na poniższe informacje i pozbyć się go w sposób opisany poniżej:

     Każdy nowy wzrost kosztów operacyjnych producentów znajduje zwykle odzwierciedlenie we wzroście cen produktu.
     Firma KEYENCE zdecydowała się jednak nie podwyższać cen produktów.

     Firma KEYENCE zawarła umowę dotyczącą recyklingu z firmą European Advanced Recycling Network (EARN) i pokryje wszystkie koszty przetwarzania, recyklingu i odzysku sprzętu po jego dostarczeniu do zakładów partnerskich EARN. Ponadto firma KEYENCE pokrywa koszty transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zakładów partnerskich EARN.

     Kliknij poniższe łącze i wypełnij formularz, jeśli chcesz zutylizować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zakupiony od nas. Firma EARN skontaktuje się, aby zorganizować odbiór.

     Formularz odbioru

     Powrót na górę strony

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Siedziba główna:
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgia
     Tel: +48 (0) 71 36861 60
     E-mail: info@keyence.eu
     Oferty pracy: Strona z ofertami pracy w KEYENCE