Tříosý CO2 popisovací laser Řada ML-Z

Výrazné snížení instalačních nákladů a zkrácení času instalace

Řada ML-Z - Tříosý CO2 popisovací laser

Tříosý CO2 laser
Vysoce kvalitní značení a zpracování papíru, pryskyřice atd.

Vlastnosti

Náklady a instalace

Snížené náklady na nastavení a zkrácený čas instalace

Řada ML-Z umožňuje nastavit ohniskovou vzdálenost na libovolnou vzdálenost v rozsahu 42 mm. K nastavení pracovní vzdálenosti během změny produktu není potřeba vytvářet žádný složitý mechanismus.

Tříosé řízení

Oblast značení 300 x 300 mm s nevídanou přesností

Typické použití v široké oblasti značení vyžaduje buď instalaci několika jednotek, nebo podložku na ose X/Y k indexování cíle. 300mm oblast značení řady ML-Z snižuje náklady na instalaci, protože není zapotřebí několik popisovacích hlav a zařízení pro mechanickou indexaci. Proměnlivý ohniskový rozsah a velikost bodu také pomáhají udržovat vyrovnanou přesnost měření v celé oblasti značení.

Možnosti jednotného a přesného značení

Tenký laserový paprsek je nejvhodnější pro značení na úzkých místech, například na elektronických součástkách. Tříosé řízení laseru opravuje zkreslení a posuv, které mohou být způsobeny lehce nesprávným zarovnáním, ke kterému došlo během instalace. Tenký laserový paprsek umožňuje jednotné a přesně umístěné značení nejen ve středu, ale také na okrajích oblasti značení.