Velmi přesný kontaktní digitální senzor

Řada GT2

Katalogy Zobrazit katalog

Jednotka zesilovače, montážní typ do panelu, NPN GT2-76N

GT2-76N - Jednotka zesilovače, montážní typ do panelu, NPN

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

Specifikace

Model

GT2-76N

Typ montáže

Montáž na panel*1

Výstup

Výstup NPN

Hlavní jednotka / rozšiřující jednotka

Rozšiřující jednotka*2

Napájecí napětí

10 až 30 V DC, včetně zvlnění (P-P) 10 %, třída 2*3

Spotřeba energie

Normální

2200 mW nebo méně (73,3 mA nebo méně při 30 V)

Úsporný režim (Eco)

ECO poloviční: 1800 mW nebo méně (60,0 mA nebo méně při 30 V), ECO plná: 1700 mW nebo méně (56,7 mA nebo méně při 30 V)

Rozsah zobrazení

–199 999,9 až 199 999,9

Rozlišení displeje

0,1 µm

Řídicí vstup

Vstup časování/předvoleb/ resetu/přepínání banky

Beznapěťový vstup

Řídicí výstup

HH/HI/GO/LO/LL

Otevřený kolektor NPN, 40 V, 50 mA nebo méně, zbytkové napětí 1 V nebo méně*2*4

Doba odezvy

hsp (3) /5/10/100/500/1,000 ms (při použití GT2-Pxxx hsp (12) /20/40/400/2,000/4,000 ms)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

–10 až +50 °C (GT2-71MCN/71MCP: –10 až +45 °C, jsou-li připojeny rozšiřující jednotky)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Pouzdro hlavního tělesa/přední kryt: polykarbonát (PC), tlačítko: polyacetal
(POM), přední potah: polyetylen tereftalát (PET), kabel: polyvinylchlorid (PVC)

Hmotnost

Cca 140 g (včetně panelové montáže, ochranného předního krytu, napájecího kabelu)

*1 Používáte-li typ montovaný na lištu DIN, vždy jej na tuto lištu (připevněnou ke kovové desce) namontujte a při přidávání rozšiřujících jednotek vždy používejte koncovou jednotku (OP-26751).
*2 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: -10 až 45 °C
*3 Pro přidávání rozšiřujících jednotek platí následující omezení týkající se počtu připojených jednotek.
[V případě připojení 2 až 8 jednotek včetně jednotky hlavní]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 20 mA nebo méně, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
[Je-li připojeno 9 až 15 jednotek včetně jednotky řídicí]
Napájecí napětí: 20 až 30 V DC, proud řídicího výstupu: 10 mA nebo méně (včetně výstupního proudu DL-RB1A), zbytkové napětí: 1,5 V nebo nižší, (pouze GT2-71MCN(P)) okolní teplota: –10 až 45 °C
*4 Zařízení GT2-71MCN(P) nemá HH/LL.

Další modely