Senzorová hlava 360 mm IX-360W

IX-360W - Senzorová hlava 360 mm

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

IX-360W

Referenční vzdálenost

360 mm

Měřicí vzdálenost

280 až 440 mm

Detekční oblast

Režim skenování

Detekční vzdálenost 280 mm: 150 × 113 mm
Detekční vzdálenost 360 mm: 192 × 144 mm
Detekční vzdálenost 440 mm: 234 × 176 mm
(Směr X) × (směr Y) *1

Čárový režim

Detekční vzdálenost 280 mm: 150 mm
Detekční vzdálenost 360 mm: 192 mm
Detekční vzdálenost 440 mm: 234 mm
(Směr X) *1

Laserový světelný zdroj

Světelný zdroj

Červený polovodičový laser s vlnovou délkou 660 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Laserový produkt třídy 2 (IEC60825-1, 2014, FDA [CDRH] Part 1040.10 *2)

Výkon

2,8 mW

Výška (směr v ose Z)

Minimální detekovatelná velikost objektu

Režim skenování

Výška

ø 3,8 mm

Průměrná výška

ø 2,6 mm

Výška pinu

ø 1,9 mm *3

Liniový režim

2,6 mm × 2,6 mm *4

Opakovatelnost

150 μm *5

Šířka (Směr X)

Minimální detekce hran

Liniový režim

2 mm *6

Odhadovaná detekce

(V průběhu měření výšky mezi dvěma body bude minimální krokový rozdíl dosahovat následující hodnotu.
IX-055: 100 μm / IX-080: 200 μm / IX-150: 500 μm / IX-360: 1000 μm / IX-360W: 1000 μm) *5

Vzorkovací frekvence

Režim skenování

120 ms (min.) (typický)

Čárový režim

6 ms/11 ms (volitelný)

Zařízení pro snímání obrazu

Monochromatický obrazový senzor CMOS

Osvětlení záznamu obrazu

Světelný zdroj

Červené světlo LED

Metoda osvětlení

Pulzní osvětlení

Teplotní charakteristika

0,04% F. S./°C *7

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67

Okolní světlo

Žárovka, 3000 lux anebo méně *8

Okolní teplota

0 až +45°C (bez namrzání) *9

Relativní vlhkost

35 až 85% RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny v každém ze směrů X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

500 m/s2, 3krát v každém že 3 směrů

Materiál

Kryt hlavní jednotky: zinek litý pod tlakem/přední kryt: sklo, akrylát (tvrdý povlak)/
Kryt provozního indikátoru: TPU/konektorový kroužek: PBT/konektor: zinek litý pod tlakem

Hmotnost

Cca 300 g

*1 X: Směr laseru na delší straně, Y: Směr laseru na kratší straně
*2 Klasifikace laseru pro FDA (CDRH) je implementována na základě normy IEC60825-1 v souladu s požadavky Laser Notice No. 56.
*3 Se správnou referenční vzdáleností. Když měříte pomocí nástroje na detekci výšky čepu a bez úpravy pozice v režimu skenování.
*4 Se správnou referenční vzdáleností. Když měříte pomocí nástroje na detekci výšky, minimální velikosti okna nástroje a bez úpravy pozice v liniovém režimu.
*5 Když měříte referenční cíl KEYENCE (bílý difuzér) ve středu zorného pole v režimu skenování při referenční vzdálenosti s použitím „Max.“ měřicího bodu nástroje na detekci výšky.
*6 Se správnou referenční vzdáleností.
Když měříte kovové bloky měřidel v liniovém režimu s použitím filtru průměrování 4 hodnot a nástroj pro umístění hrany bez úpravy pozice.
V šířkovém režimu s nástrojem pro šířku/průměr je minimální hodnota detekce dvojnásobek minimální detekce hrany.
Minimální výškové rozdíly (odhadované) požadované pro detekci hrany každého modelu v referenční vzdálenosti jsou následovné.
IX-055: 0,8 mm, IX-080: 1,0 mm, IX-150: 2 mm, IX-360: 4 mm, IX-360W: 4 mm
*7 Při referenční vzdálenosti od cílového objektu.
F. S. pro každý model dosahuje následujících hodnot.
IX-055: ±10 mm, IX-080: ±18 mm, IX-150: ±50 mm, IX-360: ±80 mm, IX-360W: ±80 mm
*8 S použitím výchozích nastavení se zdrojem laserového světla jako cílem.
*9 S kovovým držákem.

Další modely