Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Hlava senzoru, bodový typ LK-G08

LK-G08 - Hlava senzoru, bodový typ

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-G08

Referenční vzdálenost

8 mm

Rozsah měření

±0,8 mm

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

655 nm (Viditelné světlo), laserový produkt třídy 1 (JIS C6802)

Výkon

0,3 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca ø 20 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±0,8 mm)*1

Opakovatelnost

0,02 µm (0,01 µm)*2

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,02 % z pl. rozs./°C (pl. rozs. = ±0,8 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

-

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

+10 až +40 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 0,75 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Hliník

Hmotnost

Cca 245 g (včetně kabelu)

*1 Tato hodnota byla získána při měření standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*2 Tyto hodnoty byly pořízeny při měření standardního cíle KEYENCE (SUS) v referenční vzdálenosti a s počtem průměrovacích měření nastaveným na hodnotu 4096.

Další modely