Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Hlava senzoru: super přesný, široký paprsek LK-G15

LK-G15 - Hlava senzoru: super přesný, široký paprsek

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-G15

Referenční vzdálenost

10 mm

Rozsah měření

±1 mm*1*2

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 1 (IEC60825-1)

Výkon

0,3 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca 20 x 500 µm

Linearita

±0,03 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±1 mm)*3

Opakovatelnost

0,02 µm (0,01 µm)*4

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±1 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 190 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, bude rozsah +0,37 (vzdálenější strana) až –1 mm (bližší strana).
*3 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*4 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Rozsah v závorkách je typická linearita získaná měřením cíle s hodnotou 16 384.

Další modely