Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Samostatná řídicí jednotka, výstup PNP LK-G3001P

LK-G3001P - Samostatná řídicí jednotka, výstup PNP

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-G3001P*1

Typ

Samostatný monitor model*2

Kompatibilita hlavy

Všechny snímací hlavy senzoru LK-G jsou kompatibilní

Podporovaný počet hlav

Maximálně 2 jednotky

Displej

Minimální zobrazená jednotka

0,01 µm

Rozsah zobrazení

±9999,99 mm až ±9999,99 µm (šest volitelných úrovní)

Cyklus zobrazení

10krát/s

Svorkovnice

Analogový napěťový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Analogový proudový výstup

4 až 20 mA x 2 výstupy, maximální zátěžový odpor: 350 Ω

Vstup časování

Pro OUT1, napěťový vstup

Vstup reset

Vstup automatického nulování

Vstup vzdáleného blokování laseru

Beznapěťový vstup

Výstup komparátoru

Pro OUT1, výstup otevřeného kolektoru

Výstup alarmu

Pro OUT1, výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

Rozšiřující konektor

Vstup časování

Pro OUT2, napěťový vstup

Vstup RESET

Vstup automatického nulování

Vstup přepnutí programu

Napěťový vstup x 3 vstupy

Vstup pro vypnutí laseru

Napěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Výstup komparátoru

Pro OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup alarmu

Pro OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

Binární

Binární výstup

Výstup naměřených dat (21 bitů), volba OUT1/OUT2, výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru PNP

Vybrané binárního výstupy

Výběr binárních vstupů

Napěťový vstup

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řídicí vstup/výstup (maximální přenosová rychlost: 115 200 b/s, volitelná)

Rozhraní USB

Vyhovuje revizi USB 2.0 Full speed (kompatibilní s USB1.1)

Hlavní funkce

Souběžné měření 2 výstupů, operace, zprůměrování, filtr, kalibrace, měření, automatické nulování,
nastavení vzorkovací frekvence, prevence vzájemného rušení, ukládání dat, paměť na 8 programů, režim ECO,
nastavení funkce ABLE, nastavení cíle, ladění funkce ABLE, volba měřeného povrchu průhledného cíle,
statistické zpracování, připojení softwaru pro podporu nastavení, volitelná montáž hlavy atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

Při připojování jedné měřicí hlavy 500 mA nebo méně /
Při připojování dvou měřicích hlav 600 mA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 370 g

*1 Jmenovité hodnoty otevřeného kolektoru PNP: Max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V.
Jmenovité hodnoty napěťového vstupu: Spínací napětí 10,2 V nebo více (max. 26,4 V), vypínací proud 0,6 mA nebo méně.
*2 LK-G3001P lze ovládat jednotlivě. Zobrazení naměřených hodnot nebo úpravy nastavení je možné provádět na panelu displeje (LK-GD500) nebo prostřednictvím softwaru pro podporu nastavení (LK-H1W).

Další modely