Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Hlava senzoru: velmi dlouhá vzdálenost, široký paprsek LK-G507

LK-G507 - Hlava senzoru: velmi dlouhá vzdálenost, široký paprsek

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-G507

Referenční vzdálenost

Difuzní odraz: 500 mm, zrcadlový odraz: 497,5 mm

Rozsah měření

Difuzní odraz: -250 až +500 mm, zrcadlový odraz: -249 až +498 mm*1*2

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 2 (IEC60825-1)

Výkon

0,95 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca 300 x 9 500 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (±250 µm)*3Režim vysoké přesnosti
–250 až +250 mm: ±0,02 % z pl. rozs. (±100 µm) Režim velkého rozsahu
–250 až –50 mm: ±0,1 % z pl. rozs. (±500 µm) –250 až +500 mm (pl. rozs. = ±250 mm)*4

Opakovatelnost

2 µm*5

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±250 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 5 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 380 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah lze získat měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -230 mm (bližší strana) až -250 mm (bližší strana) pro difuzní odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -230 (bližší strana) až -249 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 50 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -125 mm (bližší strana) až -250 mm (bližší strana) pro difuzní odraz.
Pokud je frekvence vzorkování 50 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -125 mm (bližší strana) až -249 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*3 Všechny hodnoty jsou vypočtené pro plný rozsah. = ±250 mm.
„Režim vysoké přesnosti“ a „režim velkého rozsahu“ poukazují na linearitu při použití těchto rozsahů.
*4 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*5 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti.

Další modely