Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností

Řada LK-G3000

Katalogy Zobrazit katalog

Hlava senzoru, široký typ LK-G85

LK-G85 - Hlava senzoru, široký typ

  • CE Marking

Specifikace

Model

LK-G85

Referenční vzdálenost

80 mm (difuzní odraz),75,2 mm (zrcadlový odraz)

Rozsah měření

±15 mm (difuzní odraz), ±14 mm (zrcadlový odraz)

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

655 nm (Viditelné světlo), laserový produkt třídy 3R (JIS C6802)

Třída laseru

Třída 3R (IEC 60825-1), třída IIIa (FDA CDRH část 1040.10)

Výkon

4,8 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca 70 x 1 100 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±15 mm)*1

Opakovatelnost

0,2 µm*2

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs. = ±15 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 380 g (včetně kabelu)

*1 Tato hodnota byla získána při měření standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*2 Tyto hodnoty byly pořízeny při měření standardního cíle KEYENCE (SUS) v referenční vzdálenosti a s počtem průměrovacích měření nastaveným na hodnotu 4096

Další modely