1. Domů
  2. Produkty
  3. Měřicí senzory
  4. Laserové měření vzdálenosti
  5. Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesností
  6. Modely
  7. Hlava senzoru: víceúčelový, široký paprsek

Laserový senzor s vysokou rychlostí a přesnostíŘada LK-G3000

Hlava senzoru: víceúčelový, široký paprsek

LK-G87

SPECIFIKACE

Vybrat jazyk

Model

LK-G87

Referenční vzdálenost

Difuzní odraz: 80 mm, zrcadlový odraz: 75,2 mm

Rozsah měření

Difuzní odraz: ±15 mm, zrcadlový odraz: ±14 mm*1*2

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

650 nm (viditelné světlo)

Třída laseru

Třída II (FDA CDRH 21CFR část 1040.10), třída 2 (IEC60825-1)

Výkon

0,95 mW

Průměr paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca 70 x 1 100 µm

Linearita

±0,05 % z pl. rozs. (pl. rozs.= ±15 mm)*3

Opakovatelnost

0,2 µm*4*5

Vzorkovací frekvence

20/50/100/200/500/1000 µs (možnost volby ze 6 úrovní)

LED displej

V blízkosti středu měření: svítí zeleně
V oblasti měření: svítí oranžově
Mimo oblast měření: bliká oranžově

Teplotní charakteristika

0,01 % z pl. rozs./°C (pl. rozs.= ±15 mm)

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Litý hliník

Hmotnost

Cca 380 g (včetně kabelu)

*1 Rozsah lze získat měřením standardního cíle KEYENCE (keramika).
*2 Pokud je frekvence vzorkování 20 µs, pohybuje se hodnota v rozsahu -9 mm (bližší strana) až -15 mm (bližší strana) pro difuzní odraz resp. v rozsahu -8,7 mm (bližší strana) až -14 mm (bližší strana) pro zrcadlový odraz.
*3 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (keramika) ve standardním režimu.
*4 Pokud máte zájem o typ třídy IIIa se zvýšenou opakovatelností, obraťte se na svého nejbližšího zástupce společnosti KEYENCE.
*5 Rozsah je získán měřením standardního cíle KEYENCE (SUS) se 4096násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti.

  • NOVINKA VŠEOBECNÝ KATALOG Zažádat o katalog!
  • Výstavy/veletrhy
  • Technické e-News Přihlásit se k odběru

Měřicí senzory