Poslední vyhledávání
  Řada ( výsledků)
   Modely ( výsledků)
    Klíčová slova
     1. Domů
     2. Produkty
     3. Měřicí senzory
     4. Laserové profilometry
     5. Laserový 2D senzor s vysokou přesností
     6. Specifikace

     Laserový 2D senzor s vysokou přesností

     Řada LJ-G5000

     Vybrat jazyk

     Hlava senzoru

     Model

     LJ-G015K

     LJ-G015

     LJ-G030

     LJ-G080

     LJ-G200

     Montáž

     Zrcadlový odraz

     Difuzní odraz

     Referenční vzdálenost

     15 mm

     30 mm

     80 mm

     200 mm

     Rozsah měření

     Osa Z (výška)

     ±2,3 mm

     ±2,6 mm

     ±10 mm

     ±23 mm

     ±48 mm

     Osa X (šířka)

     Bližší

     6,5 mm

     20 mm

     25 mm

     51 mm

     Referenční vzdálenost

     7,0 mm

     22 mm

     32 mm

     62 mm

     Vzdálenější

     7,5 mm

     25 mm

     39 mm

     73 mm

     Světelný zdroj

     Typ

     Červený polovodičový laser

     Vlnová délka

     655 nm (Viditelné světlo), laserový produkt třídy 2 (JIS C6802)

     Výkon

     0,95 mW

     Třída laseru

     Laserový produkt třídy II (FDA (CDRH) 21CFR část 1040.10), laserový produkt třídy 2 (IEC 60825-1)

     Tvar paprsku (v referenční vzdálenosti)

     Cca 32 µm x 12 mm

     Cca 40 µm x 25 mm

     Cca 80 µm x 46 mm

     Cca 180 µm x 70 mm

     Opakovatelnost

     Osa Z (výška)

     0,2 µm*1

     1 µm*1

     2 µm*1

     Osa X (šířka)

     2,5 µm*2

     5 µm*6

     10 µm*2

     20 µm*2

     Linearita – Osa Z (výška)

     ±0,1 % z pl. rozs.*3

     Vzorkovací frekvence (interval spouště)

     3,8 ms*4

     Teplotní charakteristika

     0,02 % z pl. rozs./°C

     Odolnost vůči prostředí

     Stupeň krytí

     IP67 (IEC60529)

     Okolní světlo

     Žárovka nebo zářivka: Max. 5000 lx*5

     Okolní teplota

     0 až +50 °C

     Relativní vlhkost

     35 až 85 % RV (bez kondenzace)

     Odolnost vůči vibracím

     10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

     Materiál

     Hliník

     Hmotnost

     Cca 260 g

     Cca 290 g

     Cca 350 g

     Cca 480 g

     *1 Hodnota získaná 64násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Cíl je standardní objekt KEYENCE. Hodnota je průměrem šířek ve výškovém režimu.
     *2 Hodnota získaná 64násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Cíl je mikrometrický odpich ø10 mm. Hodnota označuje hranu v polohovém režimu po 16násobném vyhlazení.
     *3 Cíl je standardní objekt KEYENCE. Hodnota je průměrem šířek ve výškovém režimu.
     *4 Při výchozím nastavení, minimálním měřicím rozsahu a jednom procesu vyhlazení
     *5 Osvětlení přijímače hlavy senzoru při zacílení na osvětlený bílý papír.
     *6 Hodnota získaná po 64násobném průměrování v referenční vzdálenosti. Cíl je mikrometrický odpich ø10 mm. Hodnota označuje hranu v polohovém režimu po 16násobném vyhlazení.

     Řídicí jednotka

     Model

     LJ-G5001

     LJ-G5001P

     Kompatibilita hlavy

     Kompatibilní

     Počet připojitelných senzorů

     Max. 2 jednotky

     Displej

     Minimální zobrazená jednotka

     0,1 µm*1, 0,001 mm2, 0,01°

     Maximální rozsah zobrazení

     ±99999,9 mm, ±999999 mm2, ±99999,9°

     Svorkovnice vstupů

     Vstup vzdáleného blokování laseru

     Beznapěťový vstup

     Vstup spouště

     Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A

     Napěťový vstup pro hlavu senzoru A

     Vstup časování 1

     Beznapěťový vstup

     Napěťový vstup

     Vstup automatického nulování 1

     Vstup reset

     Výstupní svorkovnice

     Analogový napěťový výstup

     ±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

     Výstup celkového vyhodnocení

     Výstup otevřeného kolektoru NPN

     Výstup otevřeného kolektoru PNP

     Chybový výstup

     Výstup otevřeného kolektoru NPN (N.C.)

     Výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

     Výstup pracovního vytížení

     Výstup otevřeného kolektoru NPN

     Výstup otevřeného kolektoru PNP

     Výstup aktivace vstupu spouště

     Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru A

     Výstup otevřeného kolektoru PNP pro hlavu senzoru A

     Přizpůsobený chybový výstup

     Rozšiřující konektor

     Vstup časování 2

     Beznapěťový vstup

     Napěťový vstup

     Vstup automatického nulování 2

     Vstup spouště

     Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru B

     Napěťový vstup pro hlavu senzoru B

     Vstup přepnutí programu

     Beznapěťový vstup, 4 vstupy

     Napěťový vstup, 4 vstupy

     Vstup uložení na paměťovou kartu

     Beznapěťový vstup

     Napěťový vstup

     Vstup pro vypnutí laseru

     Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

     Napěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

     Výstup posouzení/binární výstup

     Výstup 3úrovňového vyhodnocení: Výstup celkového vyhodnocení OUT1 až OUT8
     Binární výstup: OUT1 až OUT8, výstup naměřených dat (21 bitů)
     Výstup otevřeného kolektoru NPN*2

     Výstup 3úrovňového vyhodnocení: Výstup celkového vyhodnocení OUT1 až OUT8
     Binární výstup: OUT1 až OUT8, výstup naměřených dat (21 bitů)
     Výstup otevřeného kolektoru PNP*2

     Výstup vzorkovacího signálu

     Výstup otevřeného kolektoru NPN

     Výstup otevřeného kolektoru PNP

     Výstup aktivace vstupu spouště

     Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru B

     Výstup otevřeného kolektoru PNP pro hlavu senzoru B

     Přizpůsobený chybový výstup

     Výstup analogového monitoru RGB

     SVGA (800 x 600 pixelů)

     Rozhraní RS-232C

     Výstup naměřených dat a řídicí vstup/výstup (maximální přenosová rychlost: 115 200 b/s, volitelná)

     Rozhraní USB

     Vyhovuje revizi USB 2.0 Hi-speed (kompatibilní s USB1.1 Full-speed)

     Rozhraní Ethernet

     100BASE-TX/10BASE-T

     Paměťová karta

     Kompatibilní s NR-M32 (32 MB), GR-M256 (256 MB), a NR-M1G (1 GB). (s FAT32)

     Hlavní funkce

     Výpočet snímacích hlav senzoru, upravení profilu, filtr, vyhlazení, zprůměrování,
     úprava polohy, změna názvu výstupu OUT, volba měřicího režimu
     (výška, poloha, mezera, šířka, středová poloha, průřez, průsečík, úhel, porovnání profilu, sledování profilu),
     škálování, průměr, měření, alarm naměřené hodnoty, nastavení odchylky, automatické nulování, ukládání (data/profil),
     uložení paměťové karty, programovací paměť, změna režimu spouště, potlačení vzájemného rušení, změna měřicího rozsahu,
     kalibrace, upravení laserového světla, nastavení času vzorkování, maska, nastavení alarmu profilu, upravení sklonu, upravení výšky,
     přepínání jazyka zobrazení, připojení softwaru pro podporu nastavení, rozteč spouště / zobrazení času měření atd.

     Jmenovité hodnoty

     Napájecí napětí

     24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

     Spotřeba proudu

     800 mA nebo méně s 1 snímací hlavou senzoru / 1 A nebo méně s dvěma snímacími hlavami senzoru

     Odolnost vůči prostředí

     Okolní teplota

     0 až +50 °C

     Relativní vlhkost

     35 až 85 % RV (bez kondenzace)

     Hmotnost

     Cca 1 050 g

     *1 Pouze v případě připojení modelu LJ-G015 nebo LJ-G015K. Pokud jsou připojené jiné snímací hlavy senzoru, je minimální zobrazená jednotka 1 µm.
     *2 Časově sdílený výstup výsledků posuzování nebo binárních naměřených dat.
     Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V. Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru PNP: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V.
     Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 1,0 mA nebo méně)
     Jmenovité hodnoty napěťového vstupu: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně
     vypínací proud 1,0 mA nebo méně)

     Software pro podporu nastavení

     Model

     LJ-H1W

     Operační systém

     Windows 10*1
     Windows 7 (SP1 nebo novější)*2
     Windows Vista (SP2 nebo novější)*3
     Windows XP (SP3 nebo novější)*4

     CPU

     Pentium III, 400 MHz nebo vyšší

     Kapacita paměti

     128 MB nebo více

     Dostupné místo na pevném disku

     30 MB nebo více

     Displej

     XGA (1024 x 768 pixelů) nebo více, 256 barev nebo více

     Rozhraní PC

     Včetně jedné z následujících položek*5:
     USB 2.0/1.1*6, Ethernet*7, RS-232C (sériový port)

     *1 Podporovány jsou všechny edice Home, Pro a Enterprise.
     *2 Podporovány jsou všechny edice Home Premium, Professional a Ultimate.
     *3 Podporovány jsou všechny edice Ultimate, Business, Home Premium a Home Basic.
     *4 Podporovány jsou všechny edice Professional a Home Edition.
     *5 Při komunikaci jednu vyberte. Ke komunikaci nelze používat více rozhraní zároveň.
     *6 Při připojení přes USB rozbočovač nelze zaručit správnou funkčnost.
     *7 Při připojení přes směrovač nebo síť LAN nelze zaručit správnou funkčnost.

     • NOVINKA VŠEOBECNÝ KATALOG Zažádat o katalog!
     • Výstavy/veletrhy
     • Technické e-News Přihlásit se k odběru

     Zpět nahoru

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
     Tel (Česká republika): +420 220 184 700
     Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
     E-mail: info@keyence.eu
     Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE

     Měřicí senzory