Laserový 2D senzor s vysokou přesností

Řada LJ-G5000

Katalogy Zobrazit katalog

Specifikace Laserový 2D senzor s vysokou přesností Řada LJ-G5000

Hlava senzoru

Model

LJ-G015K

LJ-G015

LJ-G030

LJ-G080

LJ-G200

obrázek

Montáž

Zrcadlový odraz

Difuzní odraz

Referenční vzdálenost

15 mm

30 mm

80 mm

200 mm

Rozsah měření

Osa Z (výška)

±2,3 mm

±2,6 mm

±10 mm

±23 mm

±48 mm

Osa X (šířka)

Bližší

6,5 mm

20 mm

25 mm

51 mm

Referenční vzdálenost

7,0 mm

22 mm

32 mm

62 mm

Vzdálenější

7,5 mm

25 mm

39 mm

73 mm

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

655 nm (Viditelné světlo), laserový produkt třídy 2 (JIS C6802)

Výkon

0,95 mW

Třída laseru

Laserový produkt třídy II (FDA (CDRH) 21CFR část 1040.10), laserový produkt třídy 2 (IEC 60825-1)

Tvar paprsku (v referenční vzdálenosti)

Cca 32 µm x 12 mm

Cca 40 µm x 25 mm

Cca 80 µm x 46 mm

Cca 180 µm x 70 mm

Opakovatelnost

Osa Z (výška)

0,2 µm*1

1 µm*1

2 µm*1

Osa X (šířka)

2,5 µm*2

5 µm*6

10 µm*2

20 µm*2

Linearita – Osa Z (výška)

±0,1 % z pl. rozs.*3

Vzorkovací frekvence (interval spouště)

3,8 ms*4

Teplotní charakteristika

0,02 % z pl. rozs./°C

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka nebo zářivka: Max. 5000 lx*5

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 1,5 mm, 2 hodiny ve směru každé z os X, Y a Z

Materiál

Hliník

Hmotnost

Cca 260 g

Cca 290 g

Cca 350 g

Cca 480 g

*1 Hodnota získaná 64násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Cíl je standardní objekt KEYENCE. Hodnota je průměrem šířek ve výškovém režimu.
*2 Hodnota získaná 64násobným zprůměrováním v referenční vzdálenosti. Cíl je mikrometrický odpich ø10 mm. Hodnota označuje hranu v polohovém režimu po 16násobném vyhlazení.
*3 Cíl je standardní objekt KEYENCE. Hodnota je průměrem šířek ve výškovém režimu.
*4 Při výchozím nastavení, minimálním měřicím rozsahu a jednom procesu vyhlazení
*5 Osvětlení přijímače hlavy senzoru při zacílení na osvětlený bílý papír.
*6 Hodnota získaná po 64násobném průměrování v referenční vzdálenosti. Cíl je mikrometrický odpich ø10 mm. Hodnota označuje hranu v polohovém režimu po 16násobném vyhlazení.

Zpět nahoru

Řídicí jednotka

Model

LJ-G5001

LJ-G5001P

obrázek

Kompatibilita hlavy

Kompatibilní

Počet připojitelných senzorů

Max. 2 jednotky

Displej

Minimální zobrazená jednotka

0,1 µm*1, 0,001 mm2, 0,01°

Maximální rozsah zobrazení

±99999,9 mm, ±999999 mm2, ±99999,9°

Svorkovnice vstupů

Vstup vzdáleného blokování laseru

Beznapěťový vstup

Vstup spouště

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A

Napěťový vstup pro hlavu senzoru A

Vstup časování 1

Beznapěťový vstup

Napěťový vstup

Vstup automatického nulování 1

Vstup reset

Výstupní svorkovnice

Analogový napěťový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Výstup celkového vyhodnocení

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup otevřeného kolektoru PNP

Chybový výstup

Výstup otevřeného kolektoru NPN (N.C.)

Výstup otevřeného kolektoru PNP (N.C.)

Výstup pracovního vytížení

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup aktivace vstupu spouště

Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru A

Výstup otevřeného kolektoru PNP pro hlavu senzoru A

Přizpůsobený chybový výstup

Rozšiřující konektor

Vstup časování 2

Beznapěťový vstup

Napěťový vstup

Vstup automatického nulování 2

Vstup spouště

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru B

Napěťový vstup pro hlavu senzoru B

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup, 4 vstupy

Napěťový vstup, 4 vstupy

Vstup uložení na paměťovou kartu

Beznapěťový vstup

Napěťový vstup

Vstup pro vypnutí laseru

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Napěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Výstup posouzení/binární výstup

Výstup 3úrovňového vyhodnocení: Výstup celkového vyhodnocení OUT1 až OUT8
Binární výstup: OUT1 až OUT8, výstup naměřených dat (21 bitů)
Výstup otevřeného kolektoru NPN*2

Výstup 3úrovňového vyhodnocení: Výstup celkového vyhodnocení OUT1 až OUT8
Binární výstup: OUT1 až OUT8, výstup naměřených dat (21 bitů)
Výstup otevřeného kolektoru PNP*2

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup otevřeného kolektoru PNP

Výstup aktivace vstupu spouště

Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru B

Výstup otevřeného kolektoru PNP pro hlavu senzoru B

Přizpůsobený chybový výstup

Výstup analogového monitoru RGB

SVGA (800 x 600 pixelů)

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řídicí vstup/výstup (maximální přenosová rychlost: 115 200 b/s, volitelná)

Rozhraní USB

Vyhovuje revizi USB 2.0 Hi-speed (kompatibilní s USB1.1 Full-speed)

Rozhraní Ethernet

100BASE-TX/10BASE-T

Paměťová karta

Kompatibilní s NR-M32 (32 MB), GR-M256 (256 MB), a NR-M1G (1 GB). (s FAT32)

Hlavní funkce

Výpočet snímacích hlav senzoru, upravení profilu, filtr, vyhlazení, zprůměrování,
úprava polohy, změna názvu výstupu OUT, volba měřicího režimu
(výška, poloha, mezera, šířka, středová poloha, průřez, průsečík, úhel, porovnání profilu, sledování profilu),
škálování, průměr, měření, alarm naměřené hodnoty, nastavení odchylky, automatické nulování, ukládání (data/profil),
uložení paměťové karty, programovací paměť, změna režimu spouště, potlačení vzájemného rušení, změna měřicího rozsahu,
kalibrace, upravení laserového světla, nastavení času vzorkování, maska, nastavení alarmu profilu, upravení sklonu, upravení výšky,
přepínání jazyka zobrazení, připojení softwaru pro podporu nastavení, rozteč spouště / zobrazení času měření atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

800 mA nebo méně s 1 snímací hlavou senzoru / 1 A nebo méně s dvěma snímacími hlavami senzoru

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 1 050 g

*1 Pouze v případě připojení modelu LJ-G015 nebo LJ-G015K. Pokud jsou připojené jiné snímací hlavy senzoru, je minimální zobrazená jednotka 1 µm.
*2 Časově sdílený výstup výsledků posuzování nebo binárních naměřených dat.
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V. Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru PNP: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 1,0 mA nebo méně)
Jmenovité hodnoty napěťového vstupu: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně
vypínací proud 1,0 mA nebo méně)

Zpět nahoru

Software pro podporu nastavení

Model

LJ-H1W

obrázek

Operační systém

Windows 10*1
Windows 7 (SP1 nebo novější)*2
Windows Vista (SP2 nebo novější)*3
Windows XP (SP3 nebo novější)*4

CPU

Pentium III, 400 MHz nebo vyšší

Kapacita paměti

128 MB nebo více

Dostupné místo na pevném disku

30 MB nebo více

Displej

XGA (1024 x 768 pixelů) nebo více, 256 barev nebo více

Rozhraní PC

Včetně jedné z následujících položek*5:
USB 2.0/1.1*6, Ethernet*7, RS-232C (sériový port)

*1 Podporovány jsou všechny edice Home, Pro a Enterprise.
*2 Podporovány jsou všechny edice Home Premium, Professional a Ultimate.
*3 Podporovány jsou všechny edice Ultimate, Business, Home Premium a Home Basic.
*4 Podporovány jsou všechny edice Professional a Home Edition.
*5 Při komunikaci jednu vyberte. Ke komunikaci nelze používat více rozhraní zároveň.
*6 Při připojení přes USB rozbočovač nelze zaručit správnou funkčnost.
*7 Při připojení přes směrovač nebo síť LAN nelze zaručit správnou funkčnost.

Zpět nahoru