Duální senzor průtoku a tlaku

Řada FD-EP

Katalogy Zobrazit katalog

Jednotky zesilovače Typ zero line FD-EPA0

FD-EPA0 - Jednotky zesilovače Typ zero line

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FD-EPA0

Typ

Typ zero line*1

Počet řídicích výstupů

*2

Počet analogových výstupů

Počet externích vstupů

*2

Napájecí kabel

Bez kabelu

Časová odezva (90% odezva)

Průtok

50 ms / 100 ms / 250 ms / 1 s / 5 s (volitelné, výchozí 250 ms) *3

Tlak

2,5 ms / 10 ms / 50 ms / 100 ms / 250 ms / 1 s / 5 s (volitelné, výchozí 2,5 ms) *3

Vstup/výstup

Řídicí výstup 1, 2, 3

Okamžitý průtok / integrovaný průtok / tlak / výstražný výstup / výstup pro prediktivní údržbu / usazení (pouze výstup 1) /
pulzní výstup přepínání nastavení NPN/PNP, celkem 3 výstupy: 100 mA max., zbytkové napětí 2,5 V max.

Analogový výstup

Okamžitý průtok / tlak 4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 260 Ω nebo méně

Externí vstupy 1, 2

Nulový průtok / nastavení počátku průtoku / korekce atmosférického tlaku / posun nulového tlaku /
resetování akumulace / konfigurace aplikace / resetování aplikace Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně

Síťová kompatibilita

Řada NU

Počet rozšiřujících jednotek

8 jednotek pro jednu nadřazenou jednotku NU,
4 jednotky pro jednu nadřazenou jednotku FS-MC8N/P*1

Ochranný obvod

Ochrana proti chybnému zapojení kabelu
hlavy

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC ±10 % (včetně zvlnění), Class2/LPS

Spotřeba energie

1400 mW (bez zatěžovacího proudu)*4

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)*4

Relativní vlhkost

35–85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Hlavní jednotka: Polykarbonát, svorky FG: měď/železo

Hmotnost

Přibl. 26 g

*1 Při připojení k řadě FS-MC8N/P a NU by měl být použit typ zero line.
*2 To se při připojování více jednotek k řadě FS-MC8N/P a NU počítá jako 2 výstupy a 2 vstupy.
*3 Časová odezva analogového výstupu je 5 ms navíc a 63% odezva.
*4 Provozní okolní teploty podle počtu sousedících jednotek kabelového typu / typu s konektorem M12 a počtu rozšiřujících jednotek typu zero line by měly být 55 °C pro 1 až 2 jednotky, 50 °C pro 3 až 5 jednotek a 45 °C pro 6 až 8 jednotek. Předepsané hodnoty pro okolní teplotu předpokládají, že jednotka zesilovače byla namontována na lištu DIN na kovovém povrchu. Zvláštní péči věnujte instalaci produktu do vzduchotěsného prostoru.

Datový list (PDF) Další modely