Duální senzor průtoku a tlaku

Řada FD-EP

Katalogy Zobrazit katalog

Senzorová hlava Vnější průměr trubky 3/16″ FD-EPH5

FD-EPH5 - Senzorová hlava Vnější průměr trubky 3/16″

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FD-EPH5

Podporované průměry potrubí

Vnější průměr trubky

3/16″
(přibl. 4,76 mm) *1

Použitelný rozsah vnějšího průměru

Polyuretan

4,76 ±0,15 mm

Nylon

4,76 ±0,1 mm

Materiály trubek

Plastové trubky, které lze připojit k rychloupínacím spojkám

Podporované plyny

Vzduch, dusík, argon, nekorozivní plyny*2

Podporované teploty plynů

-10 až +60°C

Odolnost vůči tlaku

1 MPa

Princip detekce průtoku

Metoda časového rozdílu přenosu

Specifikace průtoku

Jmenovitý průtok

(objemový průtok)

30 L/min

(při 20 °C a atmosférickém tlaku) *Počáteční zobrazení

Plyn při 20 °C, 0,0 MPa

Plyn při 20 °C, 0,2 MPa

90 L/min

Plyn při 20 °C, 0,4 MPa

150 L/min

Plyn při 20 °C, 0,6 MPa

210 L/min

Přesnost měření

±(2,0 % naměřené hodnoty +1,0 % plného rozsahu)*3*4

Opakovatelnost

2,5 % plného rozsahu při časové odezvě 250 ms*3*5

Specifikace tlaku

Jmenovitý tlak

−100 kPa až +0,75 MPa *Průtok však nelze měřit v rozsahu −100 až −50 kPa.

Celková přesnost

±2,0 % plného rozsahu*3

Opakovatelnost

Časová odezva 2,5 ms ±0,4 % plného rozsahu

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,01/0,1 L/min

Integrovaný průtok

0,01/0,1/1/10/100 L

Tlak

0,1/1 kPa

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Okolní teplota

−10 až +60 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 16ms impulzy, 1000krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Tělo senzoru (část, která nepřichází do styku s tekutinami)

PBT/PAR/železo/mosaz/POM/NBR/nerezová ocel

Dráha průtoku (část, která přichází do styku s tekutinami)

PBT/mosaz/NBR/nylon

Hmotnost

Přibl. 128 g

*1 V zájmu stabilní detekce se doporučuje vnitřní průměr trubky stejný nebo větší než vnitřní průměr tohoto výrobku.
*2 Plyn, kterým pronikají ultrazvukové vlny. Naměřené údaje mohou být v závislosti na vnitřním tlaku v potrubí a typu plynu nestabilní.
*3 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu tekutiny, teplotě tekutiny a dalších faktorech může docházet k chybám.
*4 Definice předpokládá, že rozložení rychlosti proudění je stabilní s dostatečně dlouhým přímým úsekem trubky. Nezahrnuje pulzace nebo změny v rozložení rychlosti proudění způsobené zařízením.
*5 Přesnost se zvyšuje s delší časovou odezvou. Zpravidla se jedná o podíl √(250 ms / časová odezva)x.

Datový list (PDF) Další modely