Průtokový senzor Standardní model 25A/32A FD-H32

FD-H32 - Průtokový senzor Standardní model 25A/32A

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FD-H32

Typ

Standardní model

Podporované průměry potrubí

1" (25A), ø28–37
1 1/4" (32A), ø37–44

Podporované materiály potrubí

Kovová potrubí, potrubí z tvrdého plastu*1

Podporované kapaliny

Všechny kapaliny (voda, olej, chemikálie, atd.)*1

Podporované teploty tekutiny

0–85°C (bez zamrznutí povrchu potrubí)*2

Maximální jmenovitý průtok

1" (25A) : 200 l/min
1 1/4" (32A) : 300 l/min

Nulový průtok

1,0 l/min (proměnná, počáteční hodnota)

Princip detekce

Rozdíl času při šíření + pulzní Dopplerova metoda

Funkce pro automatickou korekci rychlosti zvuku v kapalině

Ano

Displej

Model QVGA 2.0: barevný LCD displej, kontrolka stavu

Aktualizační cyklus zobrazení

Přibl. 10krát za sekundu

Rozlišení displeje

Okamžitý průtok

0,01 / 0,1 / 1 (l/min) (výchozí hodnota: 1)

Integrovaný průtok

0,01 / 0,1 / 1 (L) (výchozí hodnota: 1; až 8 číslic)

Doba odezvy

0,5 s / 1,0 s / 2,5 s / 5,0 s / 10,0 s / 30,0 s / 60,0 s / 120,0 s / 200,0 s

Přesnost měření

Mezi 10 a 100% plného rozsahu: ±3,0% naměřené hodnoty*3*4
Mezi 0 a 10% plného rozsahu: ±0,3% plného rozsahu*3*4

Opakovatelnost

0,5 s: ±1,0%, 1 s: ±0,7%, 2,5 s: ±0,45%, 5 s: ±0,3%, 10 s: ±0,2%, 30 s: ±0,15%, 60 s: ±0,1% plného rozsahu*3*5

Hystereze

Proměnlivá

Jednotka průtoku

l/min m3/h

Přírůstky pulzního výstupu (L)

0,02–999,99

Přesnost měření teploty potrubí

±2,0°C (teplota potrubí 0–50°C), ±3,0°C (teplota potrubí 50–85°C) (okolní teplota 25°C)*3

Síťová podpora

IO-Link*6

Funkce pro výpočet tepla

Jednotka

MJ/h, kW, kBTU/h*7

Rozlišení displeje

Okamžitá hodnota (MJ/h): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1); Integrovaná hodnota (MJ): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1)*7

Přírůstky pulzního výstupu (MJ)

0,02–999,99*7

Akumulace dat

Doba akumulace

Přibl. 1 rok

Čtení dat

USB 2.0

Konektor napájení

8kolíkový konektor M12 (zástrčka)

Vstup/výstup (přepínatelný)

Výstup (Ch1 / 2 / 3 / 4)

Režim okamžitého průtoku / režim oblasti / režim pulzního výstupu / režim integrovaného průtoku / režim detekce bublin / chybový výstup
Přepínání nastavení NPN / PNP, výstup otevřeného kolektoru 30 V DC nebo méně, max. 100 mA/kanál nebo méně, zbytkové napětí 2,5 V nebo méně

Analogový výstup (Ch1 / 2)

4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně

Externí vstup (Ch2 / 3)

Integrovaný resetovací vstup / vstup nulování průtoku / vstup nastavení nulového bodu / vstup banky
Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně; čas vstupu: 20 ms nebo více

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20–30 V DC, zvlnění (P-P) 10% včetně, Třída 2 / LPS

Spotřeba proudu

240 mA nebo méně (při použití samostatného průtokového senzoru; s analogovým výstupem; bez zátěžového proudu)*8

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, zkratování výstupu a přepětí na výstupu

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 / 67 (IEC 60529)*9

Okolní teplota

Snímací hlava senzoru: −20 až +60°C (bez namrzání); Zobrazovací jednotka: −20 až +50°C (bez namrzání)*2

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každá z os X, Y a Z

Materiál

Zobrazovací jednotka

Tělo: PPS / PET / POM; Okénko displeje: PAR

Senzorová hlava

Tělo: PPS / PET / PAR / SUS304
Těleso senzoru: speciální pryž; Montážní držák: SUS304/SUSXM7

Hmotnost

přibl. 620 g

*1 Pro kapaliny, kterými se šíří ultrazvukové vlny, a které neobsahují velké množství bublin. V závislosti na typu a stavu potrubí může být měření nestabilní.
*2 Pokud je zobrazovací jednotka namontována přímo na senzorové hlavě, dojde ke snížení výkonu v závislosti na okolní teplotě a teplotě kapaliny.
*3 Jedná se o zaručenou hodnotu z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. K chybě měření může dojít v závislosti na typu a stavu potrubí zákazníka, typu kapaliny, teplotě kapaliny a dalších faktorech.
*4 Jedná se o hodnotu, pro kterou je nastaven nulový bod, pro prostředí s konstantní teplotou 25°C, s přihlédnutím k chybě linearity a rozpětí.
*5 Ve stavu, kdy je rozložení rychlosti proudění stabilní. Nezahrnuje pulzaci a kolísání rozložení rychlosti proudění v důsledku faktorů vybavení. Převeďte také daný plný rozsah s použitím jmenovitého rozsahu průtoku.
*6 Podporuje specifikace rozhraní IO-Link v.1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubory s nastavením lze stáhnout z webových stránek společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*7 Lze použít, pokud jsou připojeny dva teplotní senzory (prodávají se samostatně).
*8 640 mA nebo méně včetně zátěže. Při připojování zařízení jako jsou teplotní senzory přičtěte spotřebu proudu jednotlivých senzorů (maximálně 830 mA nebo méně).
*9 Při používání připojení USB je porušena shoda s podmínkami krytí IP65 / 67.

Datový list (PDF) Další modely