KOMPLETNÍ MONITOROVÁNÍ PROCESU Zobrazovací jednotka FI-1000

FI-1000 - KOMPLETNÍ MONITOROVÁNÍ PROCESU Zobrazovací jednotka

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

FI-1000

Displej

Model QVGA 2.0: barevný LCD displej, kontrolka stavu

Aktualizační cyklus zobrazení

Přibl. 10krát za sekundu

Síťová podpora

IO-Link*1

Funkce pro výpočet tepla

Jednotka

MJ/h, kW, kBTU/h, GJ/h, MW, MBTU/h*2

Rozlišení displeje

Okamžitá hodnota (MJ/h): 0,01 / 0,1 / 1 (výchozí hodnota 0,1); Integrovaná hodnota (MJ): 0,01 / 0,1 / 1(výchozí hodnota 0,1)*2

Přírůstky pulzního výstupu (MJ)

0,02–999,99*2

Akumulace dat

Doba akumulace

Přibl. 1 rok

Čtení dat

USB 2.0

Konektor napájení

8kolíkový konektor M12 (vnější)

Vstup/výstup (přepínatelný)

Výstup (Ch1 / 2 / 3 / 4)

Přepínání nastavení NPN / PNP, výstup otevřeného kolektoru 30 V DC nebo méně, max.
100 mA/kanál nebo méně, zbytkové napětí 2,5 V nebo méně

Analogový výstup (Ch1 / 2)

4–20 mA / 0–20 mA (přepínatelný), zátěžový odpor 500 Ω nebo méně

Externí vstup (Ch2 / 3)

Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně; čas vstupu: 20 ms nebo více

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

20–30 V DC, zvlnění (P-P) 10% včetně, Třída 2 / LPS

Spotřeba proudu

55 mA nebo méně (samostatná zobrazovací jednotka, bez zátěžového proudu)*3

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, zkratování výstupu a přepětí na výstupu

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 / IP67 (IEC60529)*4

Okolní teplota

-20°C až +50°C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35–85% RV (nekondenzující)

Odolnost vůči vibracím

10–500 Hz; Spektrální hustota napájení: 0,816 G2/Hz; Směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (přibl. 10 G), 16ms impulzy, 1000krát každý ze směrů X, Y a Z

Materiál

Tělo: PPS / PET / POM; Okénko displeje: PAR

Hmotnost

Přibl. 120 g

*1 Podporuje specifikace rozhraní IO-Link v.1.1 / COM2 (38,4 kb/s). Soubory s nastavením lze stáhnout z webových stránek společnosti KEYENCE. IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*2 K dispozici při propojení samostatně prodávaného průtokoměru řady FD-R a dvou teplotních senzorů.
*3 455 mA nebo méně včetně zátěže. Při připojování zařízení jako jsou teplotní senzory přičtěte spotřebu proudu jednotlivých senzorů (maximálně 830 mA nebo méně).
*4 Při používání připojení USB je porušena shoda s podmínkami krytí IP65 / 67.

Další modely