Hlavní jednotka monitoru energie MP-FEA1

MP-FEA1 - Hlavní jednotka monitoru energie

Software

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

MP-FEA1

Specifikace měření

Systém fázových vodičů

1fázový 2vodičový, 1fázový 3vodičový, 3fázový 3vodičový, 3fázový 4vodičový (přepínatelný)

Počet měřicích obvodů

1 obvod (maximálně 2 obvody v 1fázové 2vodičové konfiguraci *1)

Specifikace vstupů

Jmenovitý proud na primární straně (In)

Speciální senzor CT MP-FEC100: 100 A nebo univerzální senzor CT (jmenovitý vstupní proud na sekundární straně 1 A) *2
Speciální senzor CT MP-FEC250: 250 A nebo univerzální senzor CT (jmenovitý vstupní proud na sekundární straně 1 A) *2
Speciální senzor CT MP-FEC600: 600 A nebo univerzální senzor CT (jmenovitý vstupní proud na sekundární straně 1 A) *2
Speciální senzor CT MP-FEC50M: 50 A
Speciální senzor CT MP-FEC100M: 100 A

Odolnost vůči nadproudu

1,2násobek jmenovitého proudu na primární straně (může být trvalý), 10násobek jmenovitého proudu na primární straně (1 s nebo méně)

Jmenovité vstupní napětí
(přímý vstup)

1fázový 2vodičový

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: 100 V AC až 277 V AC (L-N)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: 100 V AC až 240 V AC (L-N)

1fázový 3vodičový

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: 100 V AC až 240 V AC (L-N), 200 V AC až 480 V AC (L-L)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: 100 V AC až 240 V AC (L-N), 200 V AC až 480 V AC (L-L)

3fázový 3vodičový

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: 173 V AC až 480 V AC (L-L)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: 173 až 240 V AC(L-L)

3fázový 4vodičový

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: 100 až 277 V AC (L-N), 173 až 480 V AC (L-L)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: 100 až 240 V AC (L-N), 173 až 415 V AC (L-L)

Maximální přípustné zemní napětí

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: 480 V AC vůči zemi
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: 240 V AC vůči zemi

Konstantní rozsah kolísání vstupního napětí

−15 % až +15 % jmenovitého vstupního napětí

Jmenovitá vstupní frekvence

50/60 Hz

Zobrazitelný rozsah
Rozlišení displeje
(hlavní jednotka)

Napětí

Rozlišení displeje: 0,1 [V]

Proud

Rozlišení displeje: 0,001 [A]

Činný výkon / jalový výkon / zdánlivý výkon

−8942,400 až +8942,400 [kW/kvar/kVA], rozlišení displeje: 0,001 [kW/kvar/kVA]

Činná energie / jalová energie / zdánlivá energie

0,000 až 999999,999 [kW/kvar/kVA], rozlišení displeje: 0,001 [kWh/kvarh/kVAh]

Účiník (PF)

−1,00 až 1,00, rozlišení displeje: 0,01

Frekvence

0,0 až 90,0 [Hz], rozlišení displeje: 0,1 [Hz]

Přesnost měření

Napětí

±0,5 % naměřené hodnoty (v rámci jmenovitého vstupního napětí) *3

Proud

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: ±0,5 % naměřené hodnoty (5 % ≤ In ≤ 120 %), ±1,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In < 5 %) *2 *3
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: ±0,5 % plného rozsahu *3

Činná energie

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: V souladu s normou IEC62053-22 §7.9, tabulka 3, třída 0.5 *2 *3
Účiník 1: ±0,5 % naměřené hodnoty (5 % ≤ In ≤ 120 %), ±1,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In < 5 %)
Účiník 0,5 (indukční): ±0,6 % naměřené hodnoty (10 % ≤ In ≤ 120 %), ±1,0 % naměřené hodnoty (2 % ≤ In < 10 %)
Účiník 0,8 (kapacitní): ±0,6 % naměřené hodnoty (10 % ≤ In ≤ 120 %), ±1,0 % naměřené hodnoty (2 % ≤ In < 10 %)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: ±1,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In ≤ 120 %) *3

Jalová energie

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: V souladu s normou IEC62053-23 §7.9, tabulka 3, třída 2 *2 *3
Jalový účiník 1: ±2,0 % naměřené hodnoty (5 % ≤ In ≤ 120 %), ±2,5 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In < 5 %)
Jalový účiník 0,5 (indukční nebo kapacitní): ±2,0 % naměřené hodnoty (10 % ≤ In ≤ 120 %), ±2,5 % naměřené hodnoty (5 % ≤ In < 10 %)
Jalový účiník 0,25 (indukční nebo kapacitní): ±2,5 % naměřené hodnoty (10 % ≤ In ≤ 120 %)
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: ±2,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In ≤ 120 %) *3

Zdánlivá energie

・při použití MP-FEC100/MP-FEC250/MP-FEC600 nebo univerzálního senzoru CT: ±0,5 % naměřené hodnoty (5 % ≤ In ≤ 120 %), ±1,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In < 5 %) *2 *3 *4
・při použití MP-FEC50M nebo MP-FEC100M: ±1,0 % naměřené hodnoty (1 % ≤ In ≤ 120 %) *3 *4

Vliv okolní teploty

±0,03%/K *3 *5

Vliv harmonických

±0,5 % naměřené hodnoty *3 *6

Účiník (PF)

±0,01 *3

Frekvence

±0,1 [Hz] *3

Spotřeba proudu

36 mA

Zkušební napětí

Mezi všemi svorkami a pouzdrem: 2500 V AC po dobu 1 minuty
Mezi svorkou pro měření napětí a komunikační svorkou: 2500 V AC po dobu 1 minuty
Mezi vstupní svorkou senzoru CT a komunikační svorkou (při použití speciálního senzoru CT): 2500 V po dobu 1 minuty

Izolační odpor

Mezi všemi svorkami a pouzdrem: nejméně 20 MΩ min (500 V DC)
Mezi svorkami pro měření napětí, vstupními svorkami senzoru CT a komunikačními svorkami: nejméně 20 MΩ min (500 V DC)

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−5 až +55°C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Kategorie měření

ll

Nadmořská výška použití

2500 m nebo méně

Stupeň znečištění

2

Způsob instalace

Lišta DIN

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,033 G2/Hz pro osy X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

150 m/s2, 2krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

Přibl. 110 g

*1 Při měření dvou obvodů použijte pro oba měřené obvody stejné napětí a fázi. Používejte také stejný model senzoru CT.
*2 Jmenovitý proud na primární straně: 1 až 2000 A, Jmenovitý vstupní proud na sekundární straně: 1 A, jmenovitá plocha průřezu: 0,2 mm2 až 1,5 mm2. Pokud se však použije univerzální senzor CT, nesplňuje požadavky směrnic EU ani certifikace CSA.
*3 Hodnoty při okolní teplotě 23 °C a jmenovité frekvenci. Nezahrnuje přesnost senzoru CT. Kromě toho lze při zobrazení posunout pouze rozlišení displeje.
*4 Zobrazí orientační hodnotu, když celková zdánlivá energie je zobrazena při použití více monitorů energie.
*5 Nezahrnuje dobu zahřívání po zahájení napájení a kolísání teploty v důsledku kolísání měřeného proudu.
*6 Chyba při superponování 2., 3., 5., 7., 9., 11. a 13. harmonické na základní vlnu s 30% obsahem proudu a 5% obsahem napětí.

Datový list (PDF) Další modely