Standardní model G3/8 (10 A) MP-FG10R

Specifikace

Model

MP-FG10R

Typ

Standardní model

Průměr pro připojení

G3/8 (10 A)

Podporované plyny

Vzduch, nekorozivní plyny

Podporované teploty plynů

–5 až +50°C

Rozsah provozního tlaku

0,2 až 1 MPa *1

Odolnost vůči tlaku

1,5 MPa

Průtok

Princip detekce

Tepelná metoda (hmotnostní průtok)

Rozsah jmenovitého průtoku (normální)

2,0 až 1000,0 L/min
0,12 až 60,00 m3/h

Nastavení nulového průtoku

2,0 L/min, 0,12 m3/h

Přesnost měření

±(1,5 % naměřené hodnoty + 0,5 % plného rozsahu) *2 *3

Opakovatelnost

±1,0 % plného rozsahu (při době průměrování 1,0 s)

Rozlišení displeje

0,1 L/min, 0,01 m3/h

Doba odezvy

150 ms (63% odezva) *4

Doba průměrování

Vyberte z možností OFF (Vyp), 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1,0 s, 3,0 s, 5,0 s, 10 s, 30 s

Tlak (digitální hodnota, manometrický tlak)

Rozsah jmenovitého tlaku

0,000 až 1,000 MPa

Přesnost měření

±2,0 % plného rozsahu

Opakovatelnost

±0,2 % plného rozsahu (při časové odezvě 50 ms)

Rozlišení displeje

0,001 MPa

Doba odezvy

Vyberte z možností 10 ms / 50 ms / 100 ms / 500 ms / 1,0 s / 5,0 s *4

Vlhkost (rosný bod)

Rozsah jmenovité relativní vlhkosti / rozsah rosného bodu

15 až 100 % RV (bez kondenzace) / podle rozsahu relativní vlhkosti vzduchu *5 *6

Přesnost měření

±4°C *5 *6

Rozlišení displeje

5% RV / 1 °C *5 *6

Teplota

Přesnost měření

±2,0°C *7

Rozlišení displeje

0,1 °C *7

Uzavírací ventil

Doba odezvy

Méně než 1 s (zavřeno > otevřeno)

Únik

50 mL/min (N) nebo méně

Regulátor filtru (pouze standardní model)

Rozsah nastavení tlaku

0,15 až 0,90 MPa

Míra filtrace

5 μm

Kapacita vypouštěcí nádobky

60 cm3

Zpětný ventil

K dispozici

Displej

Barevný LCD displej, stavové kontrolky

Akumulace dat

Doba akumulace

Akumulovaná data: přibližně 2 roky / okamžitá data: přibližně 2 týdny

Čtení dat

USB 2.0 / ethernet

Vstup/výstup

Řídicí výstup (kanál 1/2/3/4/5)

Přepínatelné nastavení NPN/PNP výstup otevřeného kolektoru: 30 V DC nebo méně, přepínatelné nastavení N.O./N.C., max. 100 mA nebo méně / kanál, zbytkové napětí: 2,5 V či méně

Analogový výstup (kanál 1/2)

4–20 mA, zátěžový odpor: 260 Ω nebo méně *4

Externí vstup (kanál 2/3/6)

Zkratový proud: 1,5 mA nebo méně; čas vstupu: 20 ms nebo méně

Ochranný obvod

Ochrana proti opačnému zapojení zdroje, přepětí napájení, opačnému zapojení vstupů/výstupů, zkratu na vstupu/výstupu, nadproudu na výstupu

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC +25 % / −20 % (včetně zvlnění), Class 2 nebo LPS

Spotřeba proudu

1,2 A (300 ms) při otevřeném/zavřeném ventilu, 100 mA *8 když ventil není otevřený/zavřený (při samostatném použití, bez zátěžového proudu)

Komunikační rozhraní

USB 2.0

Síťová kompatibilita

Při použití pouze této jednotky: IO-Link (specifikace v1.1/COM3) *9
Při použití MP-FEN1: EtherNet/IP®, PROFINET, Modbus/TCP, MC Protocol/SLMP

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP67 (IEC 60529) *10

Okolní teplota

−5 až +50°C (bez namrzání) *11

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 500 Hz; spektrální hustota napájení: 0,204 G2/Hz; směry X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

300 m/s2, 10krát každý pro směry X, Y a Z

Materiál

Senzor: PET/PPS/PBT/POM/hliník/SPHC
regulátor filtru: Hliník/POM/HDPE/NBR/nylon *12

Hmotnost

Přibl. 1050 g (bez vypouštěcí nádobky)

*1 Pokud je tlak na primární straně nižší než 0,2 MPa (u standardních modelů je nastavovací tlak regulátoru filtru 0,2 MPa nebo nižší), dochází u uzavíracího ventilu ke zhoršení průtokové charakteristiky.
*2 Jedná se o zaručenou hodnotu pro vzduch z ověření provedeného v kontrolních zařízeních společnosti KEYENCE. V závislosti na typu tekutiny, teplotě tekutiny, okolní teplotě apod. může docházet k chybám.
*3 Hodnoty jsou založeny na konstantní teplotě 25 °C a prostředí s třídou čistoty stlačeného vzduchu 1*1 (ISO 8573-1 (2010)/JIS B 8392-1 (2012)). Pro ekvivalent třídy čistoty 3*4 je hodnota ±(5,5 % naměřené hodnoty + 0,5 % plného rozsahu).
*4 Časová odezva analogového výstupu je dalších 15 ms.
*5 Měření je možné, když vzduch proudí při 2 % plného rozsahu nebo více.
*6 Pokud stlačený vzduch obsahuje velké množství plynů, jako olejová mlha nebo organická rozpouštědla, nemusí být dodržena stanovená přesnost nebo může dojít k poškození. (Podrobnosti naleznete v návodu k použití)
*7 Pokud je průtok 5 % nebo více plného rozsahu. Při nízkém průtoku způsobí teplo generované jednotkou chybu.
*8 Při připojení MP-FEA1 nebo MP-FEN1 sečtěte spotřebu proudu každého zařízení. (Max. 2,1 A včetně zátěžového proudu)
*9 Použijte řídicí modul IO-Link, který je schopen dodávat proud 1,2 A nebo více (maximálně alespoň 1,6 A při připojení MP-FEA1 nebo MP-FEN1). IO-Link je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO).
*10 Při ochraně proti vniknutí prachu a kapalin z výfukového otvoru. Při používání USB připojení je porušena shoda s podmínkami krytí IP67.
*11 Při použití napájecího napětí 26,4 V nebo vyššího je horní hranice provozní okolní teploty 45 °C.
*12 Nylon se používá pouze pro MP-FR20R.

Datový list (PDF) Další modely