Hlavní jednotka, typ s ochranou prstů, 207 optických os GL-R207F

Specifikace

Model

GL-R207F

Detekční schopnost

ø 14 mm

Celková délka

2080mm

Počet os paprsku

207

Detekční výška

2060mm

Ochranná výška

2084mm

Rozteč os paprsků/Průměr čoček

10 mm / ø4

Detekční vzdálenost

0,2 až 10 m *1

Úhel aktivní clony

Max. ±2,5° (Při provozní vzdálenosti 3 m (9,84 stop) nebo více)

Světelný zdroj

Infračervená LED (870 nm)

Doba odezvy (OSSD) (ms)

Systém drátové synchronizace, systém jednoho vodiče nebo systém optické synchronizace (kanál 0)

Zapnuto→vypnuto

26.8

Vypnuto→zapnuto

79,0 *2

Vše blokováno→zapnuto

144,1 *3

Systém optické synchronizace (kanál A nebo B)

Zapnuto→vypnuto

41.4

Systém optické synchronizace
(kanál A nebo B)

Vypnuto→zapnuto

100,9 *2

Systém optické synchronizace (kanál A nebo B)

Vše blokováno→zapnuto

202,1 *3

Režim detekce

Zapne se, pokud v detekční zóně nejsou žádná přerušení

Synchronizace mezi vysílačem a přijímačem

Optická synchronizace nebo drátová synchronizace (podle zapojení)

Funkce ochrany proti světelnému rušení

Chrání proti světelnému rušení v max. dvou systémech GL-R.
Optická synchronizace: chráněno kanálem A a B s nastavovacím přepínačem
Drátová synchronizace: chráněno automaticky

Řídicí výstup
(výstup OSSD)

Výstup

2 tranzistorové výstupy. (PNP nebo NPN, dáno typem kabelu)

Maximální proudová zatížitelnost

500 mA *4

Řídicí výstup (výstup OSSD)

Zbytkové napětí (v zapnutém stavu)

Max. 2,5 V (při délce kabelu 5 m (16,4 stop))

Řídicí výstup
(výstup OSSD)

Napětí ve vypnutém stavu

Max. 2,0 V (při délce kabelu 5 m (16,4 stop))

Control output
(OSSD output)

Leakage current

Max. 200 µA

Řídicí výstup
(výstup OSSD)

Maximální kapacitní zátěž

2,2 µF

Odpor vedení na straně zatížení

Max. 2,5 Ω

Doplňkový výstup
(výstup nevztahující se k bezpečnosti)

AUX

Tranzistorové výstupy. (Kompatibilní s PNP i s NPN)
Zatěžovací proud: max. 50 mA, Zbytkové napětí: max. 2,5 V
(při délce kabelu 5 m (16,4 stop))

Výstup chyb

Výstup signalizace tlumení

Žárovka (24 V ss, 1 až 5,5 W) nebo
LED (zatěžovací proud:10 až 230 mA)

Externí vstup

Při použití výstupního kabelu PNP

Vstup EDM Vstup Wait (čekat) Vstup Reset Vstup potlačení 1, 2 Vstup Override (vyřadit)

Napětí ve stavu ZAPNUTO: 10 až 30 V
Napětí ve stavu VYPNUTO: rozpojeno nebo 0 až 3 V
Zkratový proud: cca 2,5 mA (cca 10 mA pro EDM)

Při použití výstupního kabelu NPN

Vstup EDM
Vstup Wait (čekat)
Vstup Reset
Vstup potlačení 1, 2
Vstup Override (vyřadit)

Napětí ve stavu ZAPNUTO: 0 až 3 V
Napětí ve stavu VYPNUTO: rozpojeno nebo 10 V až napájecí napětí
Zkratový proud: cca 2,5 mA (cca 10 mA pro EDM)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V ss ± 20% (zvlněné P-P 10% nebo méně, třída 2)

Spotřeba
proudu
(max.) (mA)

Vysílač

95

Přijímač

111

Ochranný obvod

Ochrana před zpětným proudem, zkratová ochrana pro každý výstup,
přepěťová ochrana pro každý výstup

Schválené standardy

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1

EMI

EN55011 ClassA, FCC Part15B ClassA, ICES-003 ClassA

Bezpečnost

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type 4 ESPE)
IEC61496-2, EN61496-2, UL61496-2 (Type 4 AOPD)
IEC61508, EN61508 (SIL3), IEC62061, EN62061 (SIL CL3)
EN ISO13849-1:2015 (Category 4, PL e)
UL508
UL1998

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65/IP67 (IEC60529)

Kategorie přepětí

II

Okolní světlo

Bílá žárovka: 3 000 lx nebo méně, Sluneční svit: 20 000 lx nebo méně

Provozní okolní teplota

-10 až +55 °C (bez mrazu)

Teplota skladování

-25 až +60 °C (bez mrazu)

Provozní relativní vlhkost

15 % až 85 % (bez kondenzace)

Relativní vlhkost pro skladování

15 % až 95 %

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, složená amplituda 0,7 mm, 20 kmitů v každém směru X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (cca 10 G) pulz 16 ms ve směru X, Y a Z v každé ose tisíckrát

Materiál

Kryt hlavní jednotky

Hliník

Horní kryt/dolní kryt

Nylon (30 % skleněných vláken)

Přední kryt

Polykarbonát, SUS304

Hmotnost

Vysílač

3000 g

Přijímač

*1 Je-li buď na vysílači, nebo na přijímači nainstalován volitelný přední ochranný kryt, provozní vzdálenost se zkracuje o 0,5 m. Jsou-li přední kryty nainstalovány na vysílači i na přijímači, provozní vzdálenost se zkracuje o 1,0 m.
*2 Vyskytuje-li se v detekční zóně přerušení po dobu kratší než 80 ms, je doba odezvy (ze stavu VYPNUTO na ZAPNUTO) 80 ms nebo víc, aby bylo zajištěno, že si OSSD udrží stav VYPNUTO déle než 80 ms.
*3 „Vše blok.“ znamená stav, kdy zařízení GL-R pracuje v systému optické synchronizace a vysílač a přijímač nejsou synchronizovány (horní i dolní osa paprsků jsou blokovány). V takové situaci je doba odezvy delší, protože zařízení GL-R nejprve synchronizuje vysílač a přijímač a potom rozhoduje mezi stavy „volno“ a „blokováno“.
*4 Je-li zařízení GL-R použito při teplotách okolního vzduchu od 50 do 55 °C, neměl by maximální zátěžový proud překročit 350 mA.

Datový list (PDF) Další modely