Jednotka s bezpečnostními vstupy GC-S16

GC-S16 - Jednotka s bezpečnostními vstupy

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

Software

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)
  • CSA

Specifikace

Model

GC-S16

Vstupní/výstupní body

Bezpečnostní vstupy

16

Bezpečnostní výstupy

Bezpečnostní reléový výstup

Výstupy AUX

Testovací výstupy

4

Specifikace bezpečnostních vstupů

Vstupní zařízení

Zařízení s kontaktními výstupy nebo zařízení s výstupy PNP

Typ vstupu

Type3

Úroveň zapnutí (napětí/proud)

Min. 11 V / 2 mA

Úroveň vypnutí (napětí/proud)

Max. 5 V / 1,5 mA

Zkratový proud

Cca 5 mA

Ochranný obvod

Přepěťový ochranný obvod, ochranný obvod proti špatnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

Specifikace bezpečnostních výstupů

Typ výstupu

Max. proudové zatížení

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. kapacitní zatížení

Odpor zapojení zátěže

Ochranný obvod

Maximální délka kabelu

Specifikace bezpečnostních reléových výstupů

Typ výstupu

Jmenovité zatížení (odporové zatížení)

Jmenovité zatížení (indukční zatížení)

Mechanická životnost reléového výstupu

Maximální délka kabelu

B10d

Specifikace testovacích výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP *1

Max. proudové zatížení

100 mA *1

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení *1

Maximální délka kabelu

Max. 100 m *1 *2

Specifikace výstupů AUX

Typ výstupu

Max. proudové zatížení

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Ochranný obvod

Maximální délka kabelu

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6, EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A, ICES-003, Class A

Bezpečnost

IEC 61508, EN 61508 SIL3, ISO/EN 13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

Spotřeba proudu

Max. 50 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

Cca 130 g

*1 Testovací výstupy nejsou v souladu s odstavcem 6.4 normy IEC 61131-2.
*2 Pokud je testovací výstup rozvětvený a připojený k více bezpečnostním vstupním zařízením, nesmí celková délka rozvětveného kabelu překročit 400 m.

Datový list (PDF) Další modely