Jednotka s bezpečnostními vstupy/výstupy GC-S84

GC-S84 - Jednotka s bezpečnostními vstupy/výstupy

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

Software

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)
  • CSA

Specifikace

Model

GC-S84

Vstupní/výstupní body

Bezpečnostní vstupy

8

Bezpečnostní výstupy

4 (PNP)

Bezpečnostní reléový výstup

Výstupy AUX

Testovací výstupy

2

Specifikace bezpečnostních vstupů

Vstupní zařízení

Zařízení s kontaktními výstupy nebo zařízení s výstupy PNP

Typ vstupu

Type3

Úroveň zapnutí (napětí/proud)

Min. 11 V / 2 mA

Úroveň vypnutí (napětí/proud)

Max. 5 V / 1,5 mA

Zkratový proud

Cca 3 mA

Ochranný obvod

Přepěťový ochranný obvod, ochranný obvod proti špatnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 100 m

Specifikace bezpečnostních výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP (DC-13, typ 0,5, chráněné výstupy) *1

Max. proudové zatížení

500 mA

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Max. 2,0 V

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Max. 0,5 mA

Max. kapacitní zatížení

0,5 μF

Odpor zapojení zátěže

Max. 2,5 Ω

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení

Maximální délka kabelu

Max. 30 m

Specifikace bezpečnostních reléových výstupů

Typ výstupu

Jmenovité zatížení (odporové zatížení)

Jmenovité zatížení (indukční zatížení)

Mechanická životnost reléového výstupu

Maximální délka kabelu

B10d

Specifikace testovacích výstupů

Typ výstupu

Výstup tranzistoru PNP *2

Max. proudové zatížení

100 mA *2

Ochranný obvod

Ochranný obvod proti nadměrnému proudu, ochranný obvod proti zpětnému zapojení *2

Maximální délka kabelu

Max. 100 m *2 *3

Specifikace výstupů AUX

Typ výstupu

Max. proudové zatížení

Zbytkové napětí (ve stavu ON (Zapnuto))

Svodový proud (ve stavu OFF (Vypnuto))

Ochranný obvod

Maximální délka kabelu

Platné standardy

EMC

EMS: IEC 61131-2/-6, EN61131-2/-6, EMI: IEC 61131-2, FCC Part 15B, Class A, ICES-003, Class A

Bezpečnost

IEC 61508, EN 61508 SIL3, ISO/EN 13849-1:2015 kat. 4, PL e

Rozměry

22,2 × 95 × 90 mm (š × h × v)

Napájecí zdroj

Napájecí napětí

24 V DC (−20 až +20 %), Class 2

Spotřeba proudu

Max. 60 mA

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

−10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

−25 až +70 °C (bez namrzání)

Relativní vlhkost

5 až 85% (nekondenzující)

Provozní nadmořská výška

Max. 2000 m

Kategorie přepětí

II

Stupeň znečištění

2

Odolnost vůči vibracím

Frekvence: 5 až 9 Hz, poloviční amplituda: 3,5 mm
Frekvence: 9 až 150 Hz, zrychlení: 10 m/s2
10krát ve směrech X, Y, Z

Odolnost proti nárazu

Zrychlení: 150 m/s2, Provozní doba: 11 ms, 3krát ve směrech X, Y, Z

Materiál

Polykarbonát

Hmotnost

Cca 130 g

*1 Odstavec 6.4.6 Dočasné přetížení IEC 61131-2 podporuje až 1,2násobek maximálního proudového zatížení.
*2 Testovací výstupy nejsou v souladu s odstavcem 6.4 normy IEC 61131-2.
*3 Pokud je testovací výstup rozvětvený a připojený k více bezpečnostním vstupním zařízením, nesmí celková délka rozvětveného kabelu překročit 400 m.

Datový list (PDF) Další modely