Software řady LJ-X8000

Dostupné aktualizace softwaru a firmwaru pro řadu LJ-X8000.
Při prvním nastavení tohoto produktu zkontrolujte firmware systému, abyste zajistili kompatibilitu s nejnovější verzí.

Software

[pro řadu LJ-X8000 ] simulační software

Tento simulační program se používá ke konfiguraci a úpravě nastavení programu na počítači.

[Verze] 1.6.0000

Aktivujete ho kliknutím sem (k použití je potřeba registrace).

Kliknutím sem získáte uživatelskou příručku.

[pro řadu LJ-X8000] software terminálu

Tento software terminálu umožňuje uživatelům konfigurovat funkce řídicí jednotky a sledovat operace z počítače.

[Verze] 1.6.0000

Kliknutím sem získáte uživatelskou příručku.

Firmware

Soubory potřebné pro aktualizaci firmware režimu 2D (LJ-X8000E) a 3D (LJ-X8000) se liší. Stáhněte si příslušný soubor podle toho, který režim používáte.

[Řada LJ-X8000] Firmware řídicí jednotky pro LJ-X8000 (režim 3D)

[Verze]1.6.0000

[Řada LJ-X8000] Firmware řídicí jednotky pro LJ-X8000E/LJ-X8000 (režim 2D)

[Verze]1.6.0000

Aktualizuje senzorovou hlavu, abyste zajistili kompatibilitu s nejnovější verzí firmwaru.

[Řada LJ-X8000] firmware pro senzorovou hlavu řady LJ-X8000

[Verze]1.02.09