Pracovní prostředí, kvalita a bezpečnost

Společnost KEYENCE při všech svých obchodních aktivitách jedná společensky odpovědně, do čehož patří i ochrana životního prostředí.

Životní prostředí

Svými produkty přispíváme k ochraně životního prostředí na naší planetě

Produkty společnosti KEYENCE jsou šetrné k životnímu prostředí. Produkty společnosti KEYENCE jsou vyráběny v souladu s normou ISO-14001, tedy s minimalizací dopadu na životní prostředí. Navíc mohou dále přispívat k jeho ochraně dle vize společnost KEYENCE, protože snižují zátěž pro životní prostředí na pracovištích našich zákazníků i celospolečensky.

Jinými slovy: společnost KEYENCE vytváří produkty s vysokou přidanou hodnotou, které spotřebovávají méně zdrojů a energie. Zátěž pro životní prostředí lze také snížit zlepšováním produktivity na pracovištích zákazníků díky využívání produktů KEYENCE.

Příslib vyšší přidané hodnoty tak s ochranu životního prostředí úzce souvisí.

Opatření proti globálnímu oteplování

Omezení emisí CO2
Úspora energie

Ochrana životního prostředí

Snížení používání nebezpečných látek
Snižování emisí

  • Přispění k ochraně životního prostředí díky produktům KEYENCE
  • Snižování zátěže továren na životní prostředí

Pomáháme našim zákazníkům snižovat náklady a zlepšovat příjmy

MENŠÍ VÝROBKYŠETŘÍ MATERIÁL

Fotoelektrický senzor řady PR

Unikátní hybridní struktura zajišťuje pětkrát vyšší odolnost vůči nárazu než u konvenčních produktů a zároveň je menší o celých 81 %. Fotoelektrické senzory společnosti KEYENCE jsou nejmenší ve své třídě a poskytují pokročilé senzorické funkce.

PEVNĚJŠÍ VÝROBKYZNAMENAJÍ DLOUHODOBÝ UŽITEK Z MATERIÁLU

Bezpečnostní světelná závora řady GL-R

Všestranně odolné provedení má za cíl minimalizovat potřebu výměny součástí, u kterých by došlo k poruše. Vedle ochrany optických povrchů, které jsou nejnáchylnější k poškození, je využit také „velký dvojitý nárazník“, jehož cílem je ochrana součástí displeje, a vysoce odolné montážní držáky odolné proti nárazu.

RYCHLEJŠÍ VÝROBKYEFEKTIVNĚ VYUŽÍVAJÍ ENERGII

Laserový 2D senzor řady LJ-V

Tyto produkty nabízí nejrychlejší vzorkování ze všech 2D laserových měřících zařízení na světě (v době svého uvedení). Dokáží rychle a spolehlivě změřit profil i tvar výrobku a zároveň snižují odchylky mezi jednotlivými měřeními.

Kvalita

Produkty společnosti KEYENCE plní důležitou funkci nepřetržité podpory výrobních aktivit zákazníků, a proto jsou na jejich kvalitu kladeny velmi vysoké nároky. Dodáváme produkty vysoké kvality zákazníkům po celém světě na podporu jejich obchodních aktivit. Produkty společnosti KEYENCE také zlepšují produktivitu na pracovištích zákazníků a kvalitu jimi produkovaných výrobků. Tímto způsobem společnost KEYENCE přispívá ke kvalitě.

JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ A PŘESNÉ

Digitální měřicí systém řady IM-7000

Řeší běžné výzvy, kterým čelí procesy měření rozměrů výrobků, například dlouhou dobu nezbytnou pro správné umístění objektu, odchylky měření závisející na osobě obsluhy nebo malý počet dostatečně proškolených osob pro obsluhu.

Nabízí provoz typu „umísti a stiskni“, kdy je měření hotovo za pár sekund. Lze realizovat kontrolu kvality s vysokou mírou efektivity.

SLEDOVATELNOST

Tříosý hybridní popisovací laser řady MD-X

Špičkový hybridní popisovací laser s vysokým výstupním výkonem přináší jak kvalitní ostré značení (laser YVO4), tak i rychlé značení (vláknový laser).

Tento produkt je vybaven nově vyvinutou laserovou dutinou, aby mohl přesně a rychle označit plastové a kovové materiály a napomoci tak sledovatelnosti výrobků.

Čtečka 1D/2D kódů řady SR-2000

Tento výrobek dokáže přečíst 2D kódy z jakéhokoliv povrchu včetně plastu nebo kovu, což v minulosti bývalo poměrně náročné.

Jednoduché nastavení a instalace umožňují stabilní čtení 1D / 2D kódů díky pokročilé konstrukci. Navíc přidává možnost čtení kódů na rychle se pohybujících objektech a bylo rozšířeno zorné pole.

Bezpečnost

Na zvýšení bezpečnosti a lepší péči o zdraví zaměstnanců nabízí společnost KEYENCE také produkty, které zlepšují bezpečnost na výrobních pracovištích zákazníků a podílí se na iniciativách na usnadnění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Konkrétně například společnost KEYENCE vyvíjí bezpečnostní zařízení na ochranu pracovníků přicházejících na pracovišti do styku s rizikovými částmi strojů a robotů. Napomáhá tak udržovat úroveň produktivity při současném zlepšování bezpečnosti na pracovišti.

Bezpečnostní laserový skener řady SZ-V

V továrnách je nutné dodržovat bezpečnostní opatření, která nicméně mohou snižovat produktivitu. Řada SZ-V dokáže díky kombinaci nových technologií a inovativních myšlenek zajistit jak bezpečnost, tak produktivitu.

Detekce neoprávněného vniknutí pro pracovníky vstupující do nebezpečných prostor.

Prevence kolize autonomně řízených vozidel.

Certifikace ISO 9001/14001

Postup společnosti KEYENCE týkající se jejích obchodních aktivit a produktů byl certifikován na soulad s normami ISO 9001 a ISO 14001 certifikačním orgánem třetí strany.

ISO 9001 / ISO 14001