Laserový 2D senzor s vysokou přesností

Řada LJ-G5000

Katalogy Zobrazit katalog

Řídicí jednotka LJ-G5001

LJ-G5001 - Řídicí jednotka

  • CE Marking

Specifikace

Model

LJ-G5001

Kompatibilita hlavy

Kompatibilní

Počet připojitelných senzorů

Max. 2 jednotky

Displej

Minimální zobrazená jednotka

0,1 µm*1, 0,001 mm2, 0,01°

Maximální rozsah zobrazení

±99999,9 mm, ±999999 mm2, ±99999,9°

Svorkovnice vstupů

Vstup vzdáleného blokování laseru

Beznapěťový vstup

Vstup spouště

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A

Vstup časování 1

Beznapěťový vstup

Vstup automatického nulování 1

Vstup reset

Výstupní svorkovnice

Analogový napěťový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Výstup celkového vyhodnocení

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Chybový výstup

Výstup otevřeného kolektoru NPN (N.C.)

Výstup pracovního vytížení

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup aktivace vstupu spouště

Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru A

Přizpůsobený chybový výstup

Rozšiřující konektor

Vstup časování 2

Beznapěťový vstup

Vstup automatického nulování 2

Vstup spouště

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru B

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup, 4 vstupy

Vstup uložení na paměťovou kartu

Beznapěťový vstup

Vstup pro vypnutí laseru

Beznapěťový vstup pro hlavu senzoru A/B

Výstup posouzení/binární výstup

Výstup 3úrovňového vyhodnocení: Výstup celkového vyhodnocení OUT1 až OUT8
Binární výstup: OUT1 až OUT8, výstup naměřených dat (21 bitů)
Výstup otevřeného kolektoru NPN*2

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Výstup aktivace vstupu spouště

Výstup otevřeného kolektoru NPN pro hlavu senzoru B

Přizpůsobený chybový výstup

Výstup analogového monitoru RGB

SVGA (800 x 600 pixelů)

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řídicí vstup/výstup (maximální přenosová rychlost: 115 200 b/s, volitelná)

Rozhraní USB

Vyhovuje revizi USB 2.0 Hi-speed (kompatibilní s USB1.1 Full-speed)

Rozhraní Ethernet

100BASE-TX/10BASE-T

Paměťová karta

Kompatibilní s NR-M32 (32 MB), GR-M256 (256 MB), a NR-M1G (1 GB). (s FAT32)

Hlavní funkce

Výpočet snímacích hlav senzoru, upravení profilu, filtr, vyhlazení, zprůměrování,
úprava polohy, změna názvu výstupu OUT, volba měřicího režimu
(výška, poloha, mezera, šířka, středová poloha, průřez, průsečík, úhel, porovnání profilu, sledování profilu),
škálování, průměr, měření, alarm naměřené hodnoty, nastavení odchylky, automatické nulování, ukládání (data/profil),
uložení paměťové karty, programovací paměť, změna režimu spouště, potlačení vzájemného rušení, změna měřicího rozsahu,
kalibrace, upravení laserového světla, nastavení času vzorkování, maska, nastavení alarmu profilu, upravení sklonu, upravení výšky,
přepínání jazyka zobrazení, připojení softwaru pro podporu nastavení, rozteč spouště / zobrazení času měření atd.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Spotřeba proudu

800 mA nebo méně s 1 snímací hlavou senzoru / 1 A nebo méně s dvěma snímacími hlavami senzoru

Odolnost vůči prostředí

Okolní teplota

0 až +50 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 1 050 g

*1 Pouze v případě připojení modelu LJ-G015 nebo LJ-G015K. Pokud jsou připojené jiné snímací hlavy senzoru, je minimální zobrazená jednotka 1 µm.
*2 Časově sdílený výstup výsledků posuzování nebo binárních naměřených dat.
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V. Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru PNP: max. 50 mA (max. 30 V), zbytkové napětí max. 1 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: spínací napětí 1 V nebo méně, vypínací proud 1,0 mA nebo méně)
Jmenovité hodnoty napěťového vstupu: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně, vypínací proud 0,6 mA nebo méně (svorka vstupu spouště: maximální jmenovité napětí 26,4 V, spínací napětí 10,8 V nebo méně
vypínací proud 1,0 mA nebo méně)

Další modely