1. Domů
  2. Řešení
  3. Případové studie
  4. Kontaktní senzor KEYENCE hlídá vady automobilových dílů

Kontaktní senzor KEYENCE hlídá vady automobilových dílů

Pozadí

Jedná se o subdodavatele automobilových dílů, který zajišťuje dodávky brzdových systémů pro osobní a lehké užitkové vozy. Mezi typické díly hydraulických kotoučových brzd patří posilovač, hlavní válec, brzdové potrubí a brzdové třmeny; právě ty totiž zajišťují potřebný tlak na kotouče, aby vozidlo mohlo zastavit. Účelem posilovače brzd je zesilovat mechanickou energii vyvíjenou brzdovým pedálem a přenášenou do hlavního válce. Aby mohlo vozidlo rychle zastavit, musí na píst hlavního válce působit síla v řádu stovek kilogramů. Právě posilovač umožňuje řidiči takovou sílu snadno vyvinout.

Posilovač popisovaný v této studii sestává ze dvou částí a „membrány“, která utěsňuje spoj mezi nimi. V podstatě jde o gumový kroužek přiložený na poloviny zařízení během sestavování. Membrána zajišťuje vzduchotěsný spoj mezi oběma polovinami posilovače a zároveň zajišťuje určitou flexibilitu zařízení pod zátěží.

Problém

Není-li membrána při sestavení správě usazena, nebude spoj mezi oběma částmi dobře těsnit a výsledný produkt bude vadný. Část o menším průměru se usazuje do větší části a těsnicí kroužek zajišťuje pružný spoj mezi nimi. Během montáže může někdy dojít ke „skřípnutí“ membrány, ve které se pak vytvoří trhliny, takže se nepodaří dosáhnout potřebného utěsnění.

Snímání membrány konvenčními metodami je obtížné, protože často dochází k barevným změnám gumy a práškového laku. Po vložení těsnění dojde k patrné změně výšky; protože je ale guma pružná, kolísá tento rozdíl v rozmezí 2 až 5 milimetrů nad základním dílem. Membránu je proto třeba snímat na více místech, aby bylo možné kontrolovat její správné usazení v kritických bodech. K dispozici je malý prostor a možnosti instalace jsou též omezené.

Řešení

Po konzultaci se zákazníkem navrhla společnosti KEYENCE kontaktní řešení s využitím hlavy senzoru řady GT-A10L. Tyto hlavy zajišťují měření s potřebnou přesností a pomáhají gumu zatlačit na správné místo opakovatelným způsobem, což umožňuje přesnou kontrolu. Pneumaticky ovládané hlavy provedou potřebné kontroly a poté se odsunou, aby nepřekážely – a to vše s minimálními nároky na programování a nastavení. Hlavy senzorů řady GT jsou navíc extrémně kompaktní a lze je tedy použít i ve velmi stísněném prostoru.

Výsledek

Po vložení membrány se aktivuje přívod vzduchu do hlav GT, které se vysunou a dotknou se cíle. Senzor GT, na který působí nízký přítlak, aby nedošlo k poškození membrány, nyní ze svého zesilovače vyšle diskrétní signál (vysoká hodnota/nízká hodnota/OK). Jednoduchá instalace umožnila snadnou integraci do stávajícího systému a náš zákazník se nyní může zcela spolehnout, že jeho výrobky mají požadovanou kvalitu. Společnost KEYENCE tak zákazníkovi ušetřila čas a peníze díky jednoduchému řešení, které se v současnosti prosazuje v celém automobilovém průmyslu.

Související produkty