1. Domů
  2. Řešení
  3. Případové studie
  4. Cenově dostupné a 100% spolehlivé měření pro výrobce oceli

Cenově dostupné a 100% spolehlivé měření pro výrobce oceli

Pozadí

Významná ocelářská společnost, která provozuje řadu poboček po celých USA, vyrábí role plechových pásů pro výrobu tvářecích a obráběcích systémů a strojů a dalších zařízení pro automobilky a další podniky v těžkém průmyslu.

Problém

Měření tloušťky se dosud provádělo ručními měrkami, kontaktními měřicími přístroji nebo pomocí některých méně přesných nepřímých metod. Protože neexistovaly standardní postupy, nebylo měření prováděné pracovníky v závodu spolehlivé.

V jednom případě firma využila bezkontaktní metodu od jiného výrobce, nicméně změny v kvalitě povrchu materiálu od více různých dodavatelů kovů neumožňovaly spolehlivé měření. Zákazník poté vyzkoušel nukleární měřicí přístroje, s nimiž sice dosáhl určitého úspěchu, ale za příliš vysokých nákladů.

Právě vysoká cena a nízká produkční rychlost byla důvodem, proč se firma rozhodla tuto metodu nevyužít.

Řešení

Problém se podařilo vyřešit instalací senzorů KEYENCE LK-G157 a LK-G37 přímo nad vřetenem, což umožnilo měření tloušťky s přesností 0,1 mil.

Pro měření vzorových šarží mimo výrobní linku lze též použít senzor LK-G37 se dvěma hlavami.

Výsledek

V minulosti se stávalo, že zásilka byla odmítnuta z důvodu tloušťky plechu mimo toleranci. Firmě tak vznikaly ohromné náklady. Použití senzorů KEYENCE LK-G pro bezkontaktní měření přímo v procesu mělo obrovský vliv na kvalitu a výrobní náklady společnosti.

Zákazníci firmy z automobilového odvětví jsou nyní spokojení, protože přesná tloušťka plechů značně prodlužuje životnost jejich systémů.