1. Domů
  2. Řešení
  3. Případové studie
  4. Cenově dostupná řešení: Vylepšené procesy a vyšší důvěra zákazníků

Cenově dostupná řešení: Vylepšené procesy a vyšší důvěra zákazníků

Pozadí

Jedná se o výrobce plastů, který provozuje řadu výrobních závodů provádějících automatizovanou finální montáž.  Pracovníci v těchto závodech před automatickým procesem nasazují na montované díly různé součástky jako vymezovací prvky nebo obložení.  Sestavené součásti, které tato společnost vyrábí, pak její zákazník montuje do finálních produktů, které prodává koncovým zákazníkům.

Všechny součásti mají zásadní význam pro finální produkt a jsou nezbytné pro dosažení jeho vysoké kvality a trvanlivosti. Operátoři musí zajistit, aby byly všechny díly před vstupem do automatického procesu na správném místě. Jejich úkolem je přidat 5 součástek a na každé sestavení mají 30 sekund.

Problém

Operátoři se u jednotlivých procesů střídají, aby si odpočinuli, nicméně stává se, že některé součástky chybí.  Důsledků může být několik.  Za prvé hrozí, že špatně sestavená část poškodí automatické systémy.  Za druhé může dojít k poškození samotné sestavené součásti, kterou je pak nutno vyřadit.  Za třetí – a to je nejhorší případ – se nesprávně sestavená součást může dostat až k zákazníkovi, aniž by si toho někdo všiml.  U těchto částí hrozí rychlé zničení přinášející řadu následných problémů, pokud se finální produkt mezitím již dostal k zákazníkovi.

Výrobce tedy potřebuje nějakým způsobem kontrolovat přítomnost vkládaných dílů, aniž by se musel plně spoléhat na operátory.  Kontrolu je navíc nutno provádět z určité vzdálenosti.  Operátoři totiž potřebují mít na pracovišti volný prostor.  Díly jsou přitom vyráběny z různých materiálů a mají tedy různou barvu a odrazivost.

Řešení

Ke kontrole dílů jsou nyní používány senzory KEYENCE. Senzor PZ-V/M rozpoznává obložení, které může mít béžovou nebo černou barvu a tloušťku přes decimetr. Senzor PZ-V/M představuje cenově dostupné řešení, které umožňuje ignorovat změny barev a zajistit stabilní detekci na vzdálenost až 300 mm. Pro ostatní díly byly použity senzory řady LV-H. Díky schopnosti provádět detekci na velkou vzdálenost s malým bodem paprsku jsou totiž vhodné pro detekci vymezovacích prvků a podložek vkládaných do stísněného prostoru.

Instalace senzorů na pracoviště vyžadovala minimum práce. Velká detekční vzdálenost všech senzorů umožnila zhotovit pro ně držáky tak, aby nepřekážely pohybu operátorů.

Výsledek

Díky spolupráci se společností KEYENCE dokázal zákazník zvýšit svoji výrobní kapacitu, protože mohl eliminovat dobu potřebnou na vizuální kontrolu dílů operátorem. Kromě toho omezil i ztráty materiálu, protože chybějící díly jsou nyní odhalovány ihned ještě před tím, než dojde k poškození celé sestavené součásti v automatickém procesu. A získal i důvěru svých zákazníků, protože se podařilo odstranit dlouhodobé problémy s jeho výrobky a začít spolehlivě dodávat produkty v očekávané kvalitě.

Související produkty