1. Domů
  2. Řešení
  3. Případové studie
  4. Nulové prostoje ušetří firmě spoustu starostí

Nulové prostoje ušetří firmě spoustu starostí

Pozadí

Jedná se o společnost, která pomocí rozsáhlého systému dopravníků přepravuje zásobníky s díly mezi mnoha pracovišti. Na pracovištích se zpravidla pracuje ve vysokých teplotách.

Problém

Automatický podavač v některých případech naloží zásobník na dopravník nesprávně. Ten pak může narazit do výrobní linky a způsobit prostoj nebo poškození stroje a případně i ohrozit operátory.

Nesprávně naložený zásobník také může na dopravníku vybočit. Při pohledu z boku dopravníkového systému je zřejmé, že vybočený zásobník je buď příliš daleko nebo příliš blízko k okraji dopravníku. Správně naložený zásobník je ve správné vzdálenosti od okraje.

Dodejme ještě, že zásobníky jsou na pracovištích vystaveny velmi vysokým teplotám a mohou tedy mít „vícebarevný“ vzhled.

Řešení

Detekci nesprávně naložených zásobníků zajišťují dálkové senzory KEYENCE GV. Senzor kontroluje bok jednotlivých zásobníků jedoucích na dopravníku. Správně usazený zásobník projíždí ve správné vzdálenosti od hlavy senzoru, zatímco je-li naložen nesprávně, projíždí příliš blízko nebo naopak příliš daleko od ní. Senzor GV pracující v plošném režimu spolehlivě rozpoznává obě uvedené problematické situace a upozorní na problém operátora předtím, než může dojít k nárazu do výrobní linky.

Dodejme ještě, že dálkové snímání se senzorem GV eliminuje častou noční můru v této oblasti, totiž problém s vícebarevným cílem. Barevné změny na zásobnících vystavených opakovanému ohřevu a ochlazování již tedy nepředstavují problém.

Výsledek

Senzor GV pomohl vyřešit problém a ušetřil zákazníkovi řadu starostí. Bez tohoto senzoru by tato aplikace vyžadovala řešení na bázi „měření“, které by bylo zhruba 10krát nákladnější.

Související produkty