Megfelelőség

Konfliktusos ásványok

A Kongói Demokratikus Köztársaságból és a környező országokból („lefedett országok”) származó ún. konfliktusos ásványok különböző fegyveres csoportok bevételforrásává váltak. Az ásványok beszerzése így emberi jogokat sértő és környezeti pusztítással járó eseményeket vont magával, és a helyzet további konfliktusokkal fenyeget. A négy szóban forgó ásványi anyag (ón, tantál, volfrám és arany) mind az elektromos és elektronikus termékek gyakori alapanyaga.

A KEYENCE határozott elv mentén tartózkodik minden ismerten konfliktusos ásványt tartalmazó alkatrész, komponens és alapanyag megvásárlásától.

A vállalatnak nem áll szándékában az sem, hogy előnyt kovácsoljon a lefedett országokban emberi jogokat sértő fegyveres csoportok létezéséből, sem az, hogy ilyen csoportokat finanszírozzon. A KEYENCE jelenleg is erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a beszállítókkal együttműködve elkerülje a konfliktusos ásványokat – többek között ellenőrzi a beszállítói láncokat azokkal az eszközökkel, melyeket az ásványi anyagok felelős beszerzését támogató Responsible Minerals Initiative (RMI, korábban CFSI) biztosít.

A termékekben lévő kémiai anyagok kezelése

A vegyi anyagok korlátozása az elektromos és elektronikus termékekben világszerte elterjedt.

A KEYENCE megosztja az eljárásokat / szabályokat beszállítóinkkal a termékekben lévő vegyi anyagok kezelésére.

A KEYENCE korlátozott anyagok sorát határozza meg és osztja meg azokon a vegyi anyagokon kívül, amelyeket az RoHS irányelv és a REACH rendelet szabályoz az Európai Unióban. A KEYENCE elősegíti a termékeinkben használt alkatrészek és anyagok zöld beszerzését. A KEYENCE aktívan részt vesz minden olyan szabályozás betartásában, amely a termékeinkben a káros vegyi anyagok felhasználása ellen szól.

A KEYENCE termékeink felhasználásával hozzájárul a zöld kezdeményezéshez.

Az EU RoHS Irányelve felé haladva

A KEYENCE eltávolítja termékeinkből a veszélyes anyagokat (például nehézfémeket) annak érdekében, hogy hozzájáruljon az emberi egészség védelméhez és a globális környezet visszanyeréséhez. A KEYENCE olyan termékekre vált át, amelyek megfelelnek az RoHS irányelvnek.

RoHS irányelv

Az EU piacán forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések nem tartalmazhatnak korlátozott anyagokat az RoHS irányelv alapján.

Az RoHS irányelv alapján korlátozott anyagok

Pb

Ólom

Hg

Higany

Cd

Kadmium

Cr6+

Hat vegyértékű króm

PBB

Polibrómozott bifenilek

PBDE

Polibrómozott difenil-éterek

DEHP*1

Dietil-hexil-ftalát

BBP*1

Benzil-butil-ftalát

DBP*1

Dibutil-ftalát

DIBP*1

Diizobutil-ftalát

  • *1
    Az (EU) 2015/863 által hozzáadott különleges ftalátok. A legtöbb KEYENCE-termékre 2021. július 22-től vonatkoznak a szabályozás, ám most fokozatosan átalakítjuk azokat.

Alkalmazottak magatartási kódexe

A KEYENCE által kialakított rendszer minden alkalmazottól megköveteli, hogy rendszeresen megerősítse a vállalati irányelvekre és az üzletviteli alapelvekre vonatkozó tudását, melyek együtt az alkalmazottak magatartási kódexét is meghatározzák. Az ismétlés célja olyan vállalati környezet kialakítása, amely a minimumra szorítja az erőszakos viselkedésen, zaklatáson vagy más hasonló eseteken alapuló problémák számát. Kódexünk alapelveit a mindennapi folyamatok során is proaktívan alkalmazzuk, hogy a kódex betartása alaposan, belátással történjen, és hogy a betartáshoz szükséges döntések mindenki számára minél nyilvánvalóbbak legyenek.

EGYSZINTŰ SZERVEZET

A KEYENCE a „mit mondtak” jellegű gondolatokban látja az értéket, nem abban, hogy „ki mondta”.

Olyan közvetlen vállalati kultúrát alakítottunk ki, amely feledteti a hierarchikus felépítést, hogy minden alkalmazott beosztástól, kortól, karriertől és pozíciótól függetlenül bátran megoszthassa véleményét.

Első gondolatunk minden esetben a racionális döntéshozatal, amely nagyobb esélyt biztosít munkánk sikerének.

A MUNKAHELYI ÉS A SZEMÉLYES ÜGYEK ELKÜLÖNÍTÉSE

Gyakran hangsúlyozzuk, hogy a vállalat fenntartásában fontos szerepet játszanak az üzletközpontú döntések. Ezen alapszik, hogy tiltjuk azon befolyásoló tényezőket, melyek az üzletvitelhez nem kapcsolódnak, a személyes juttatások elfogadását, valamint a vállalati tulajdonok magáncélú használatát.

KORREKTSÉG ÉS PÁRTATLANSÁG

A korrektség és a pártatlanság nélkülözhetetlenek, ha mint vállalat helyesen kívánunk cselekedni.

Tiltjuk a vezetői és alkalmazotti beosztású munkatársainkkal rokoni kapcsolatban állók munkáltatását, továbbá tiltjuk az üzleti tranzakciók során mindennemű ajándék nyújtását és elfogadását. Úgy véljük, ezek a szabályok elengedhetetlenek a korrektség és a pártatlanság fenntartásához.

Az emberi jogok tiszteletben tartása

A KEYENCE tiszteletben tartja az emberi jogokat, célja olyan munkahely kialakítása, ahol az alkalmazottakat elégedettséggel tölti el a munkavégzés, és erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy üzleti tevékenységei (beleértve beszállítói hálózatait) ne járuljanak hozzá emberi jogok megsértéséhez – például kényszermunka, gyermekmunka vagy emberkereskedelem formájában. (Beszállítóinkkal kötött szerződésünk külön szakaszt szentel a diszkriminatív jellegű munkáltatás elkerülésének.) Vállalati tevékenységeink etikus alapelveken nyugszanak, tisztában vagyunk az emberi jogi kérdések fontosságával. A pozitív, közvetlen vállalati kultúra fenntartása érdekében a jogszabályok betartása mellett üzletviteli alapelveinket is úgy alakítottuk ki, hogy számos szempontból megerősítsük az egyén iránti tiszteletet.

Beszerzési alapelvek

A KEYENCE minden beszállítójával közli beszerzési alapelveit, melyek értelmében tiszteletben kell tartaniuk a beszerzési lánc minden dolgozójának alapvető emberi jogait, többek között a kényszermunka és a diszkriminatív munkáltatás elutasításával.

Beszerzési alapelvek